Hoppa till innehållet

Att skapa dans för barn och unga

Publicerad: 11 maj 2020

Hösten 2020 ger Luleå tekniska universitet den fristående kursen Att skapa dans för barn och unga, 7,5 hp.

Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor, annan frivillig dansverksamhet, i grundskolan, inom förskolan eller är lärarstudenter.­­­­­­­

Den fristående högskolekursen är naturligtvis kostnadsfri för deltagarna.

Tala med era chefer och rektorer så att ni kan få gå kursen inom ramen för era uppdrag.

7,5 högskolepoäng, fortsättningskurs på grundnivå, A0024G

Barns och ungas behov av fysisk aktivitet är stort och intresset för dans för barn och ungdomar ökar. Kursen vill ge ett vidgat perspektiv på danspedagogik för att lärare vid kulturskolor, skolor och förskolor ska kunna hitta metoder för att nå nya grupper med dansen.

Fokus är dansen som konstform och möten i dans för nya målgrupper och i nya sammanhang t.ex.  dans – integration, dans – hälsa och lärande samt dans för barn och unga med funktionsvariation.

Kursen ger också metoder för dans- och språkutveckling och begreppen dans, genus, uttryck, kroppsmedvetenhet, delaktighet, identitet och lärande utforskas.

Kursen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Institutet Dans i skolan och syftar till att ge deltagarna en vidgad form av danspedagogik. Kursdeltagarna kommer få delta i den nationella Dans i skolan-biennalen, Dans hälsa och lärande som arrangeras 13–14 oktober i Piteå med 28 olika workshops och seminarier. Kurstillfälle två är deltagande i biennalen, mer information: www.dansiskolan.se.

Danspedagogik, konstnärligt pedagogiskt arbete och dansprojekt är viktiga teman för kursen. I kursen kommer du som deltar kunna utveckla nya metoder för att bl.a. nå barn och unga som ännu inte mött dansen som konstform.

Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning. Utbildningen äger rum under fem tillfällen, fredagar (eftermiddag) samt lördagar (förmiddag) vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning.

Kursstart för A0024G blir fredag 18/9, kl. 13.00 –17.00 och lördag 19/9 kl. 9.00 – 13.00 ­­­­­­

Därefter blir det kurstillfällen i oktober, december, februari och april.

Ansökan till höstens kurs hittar du på antagning.se.

Obs! Kursen är öppen för sen anmälan.

Kursplan och information om behörighetskrav hittar du på ltu.se

 

Kontakt

Cecilia Björklund-Dahlgren

Björklund-Dahlgren, Cecilia - Professor

Organisation: Danspedagogik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72753
Rum: K115 - Piteå»