Undervisande lärare

Publicerad: 27 februari 2012

Ola Beccau, lektor - Klassisk balett, metodik och anatomi

Åsa Unander-Scarin, lektor - koreografi, improvisation, komposition och handleder examensarbeten i dans
Cecilia Björklund Dahlgren, lektor - Danskunskap och didaktik
Johanna Hennix, adjunkt - Jazzdans
Jenny Öhlund, adjunkt - Modern dans, improvisation och komposition 
Kajza Rauhula, adjunkt, modern dans 
Tove Lojander, jazzdans och didaktik
Margareta Sörenson, adjunkt - Danshistoria och analys
Tina Wezelius Grebacken, adjunkt - Flamenco och didaktik
Carl Holmgren, adjunkt  - Musik och pianist 
Mona Sandström, adjunkt  - Rytmik 
Karolina Fällman, adjunkt  -  Didaktik och VFU-koordinator 
Britt-Marie Styrke  - handledare i examensarbete och gestaltande projekt

Gästlärare

Marcelle Bonjour - Det franska systemet för dans i skolan
Hanna Hedman, Stephane Inbert, Jean-Cristophe Parés, Patricia Greenwood Karagozian - Koreografer från Frankrike
Malin Wiskari, adjunkt, didaktik, improvisation och komposition  
Madeleine Cederlöf Ritzén - Didaktik
Petronella Lindén  - Gestaltande projekt i dans, Improvisation & komposition
Madeleine Athill  - Didaktik
Katarina Jonson - Didaktik
Magnus Andersson - Dansanalys, didaktik 
Kathleen Qeenland - modern dans, didaktik 
Helena Högberg - Jazzdans, didaktik 
Shirley Harthey Ubilla - Street 

Ninnie Andersson, fil. doktor i pedagogik