Undervisande lärare

Publicerad: 27 februari 2012


Cecilia Björklund Dahlgren, professor - Danskunskap och didaktik

Jenny Öhlund, adjunkt - Modern nutida dans, improvisation, komposition, didaktik och VFU koordinator

Karolina Fällman, adjunkt - Modern nutida dans, improvisation, didaktik, VFU

Katarina Wennberg, adjunkt - klassisk balett, didaktik

Mikael Bäckman, adjunkt - Musikhistoria 

Mona Sandström, adjunkt - Rytmik 

Margareta Sörenson, adjunkt - Danshistoria och analys

Petronella Lindén, adjunkt - Jazzdans, didaktik, improvisation, komposition, Gestaltande projekt i dans

Tina Wezelius Grebacken, adjunkt - Flamenco och didaktik

Tove Lojander, adjunkt - jazzdans, klassik balett, didaktik, anatomi och träningslära

Åsa Unander-Scarin, professor - koreografi, improvisation, komposition och handleder examensarbeten i dans

 

Gästlärare

Marcelle Bonjour - Det franska systemet för dans i skolan
Hanna Hedman, Stephane Inbert, Jean-Cristophe Parés, Patricia Greenwood Karagozian - Koreografer från Frankrike  
Britt-Marie Styrke  - handledare i examensarbete och gestaltande projekt
Johanna Hennix, adjunkt - Jazzdans
Magnus Andersson - Dansanalys, didaktik 
Kathleen Qeenland - modern dans, didaktik 
Helena Högberg - Jazzdans, didaktik
Marie Tuvesson - Street 
Shirley Harthey Ubilla - Street
Ambra Succi - Street
Damon Frost - Street 
Tina Narvaez Martin - Didaktik
Jenny Jungebro - jazzdans, klassisk balett, modern nutida dans
Eva Gardfors - jazzdans, konstnärligt arbete