Hoppa till innehållet
Fysik, ämneslärare

Fysik

Publicerad: 21 mars 2014

Fysik betyder ”läran om naturen” och är ett ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå, förklara och förutse sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till det största som universums ursprung och struktur.

Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier. Fysik utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. Fysik är därför en spännande vetenskap som är grunden för teknikvetenskaperna. Nya fysikaliska upptäckter leder ofta direkt till tekniska tillämpningar och produkter som tex nya datorer, förbättrad kommunikationsteknik, nya avancerade material eller hjälpmedel  inom sjukvård.

Undervisningen i ämnet fysik i gymnasieskolan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder.  Som blivande ämneslärare i fysik förväntas studenten utveckla det egna kunnandet i olika områden inom fysiken. En bra fysiklärare har breda och djupa kunskaper i fysik men också förmågan att lära ut ämnet. Därför syftar utbildningen till att utveckla den studerandes kunskap och kompetens i såväl ämne som ämnesdidaktik. Inom utbildningen kommer du att läsa ett antal fysikkurser som bla innehåller experimentell metodik, två och tre-dimensionell mekanik, värmelära, modern fysik, vågrörelselära, optik, termodynamik, elektroteknik, fasta tillståndets fysik och kvantmekanik mm. Utbildningens ämnesinnehåll i fysik har flera gemensamma drag med de på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik. Inom programmet har du dessutom möjlighet att välja ett par valbara och fördjupande kurser. Många av de lärare du träffar på under din utbildning vid LTU bedriver egen spännande spjutspetsforskning i fysik.

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har du sedan möjlighet att omsätta dina kunskaper och erfarenheter i undervisningen.

Fysik kan kombineras med följande ämne