Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan – musik

Publicerad: 14 mars 2012

Anmälan till antagningsprov

Du måste skicka in en bekräftelse att du kommer till antagningsprov. Till det lokala provet (för dig som söker musik-fördjupning musik) behöver du komplettera din bekräftelse med uppgifter om vad du har tänkt att framföra inför juryn samt vilket som är ditt huvudinstrument.
Provdatum meddelas senare.

Skicka ett mail till AntagningsprovMD@ltu.se där du anger, namn, personnummer, mobilnummer samt repertoarlista (se provbeskrivning för det lokala provet).
Noter till ev. ackompanjemang skickas per mail AntagningsprovMD@ltu.se eller post till:

LTU
Musikhögskolan i Piteå
att: Ylva Hannus
Box 744
941 28 Piteå

Gemensamma prov i Piteå

G1: Sång och spel

Du ska välja ut och förbereda en sång som du ackompanjerar dig själv.
Provet genomförs individuellt och tar ca 5-10 min att genomföra.

Bedömningskriterier för G1
För godkänt prov ska den sökande:
• kunna sjunga en valfri sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr
• visa grundläggande vokala färdigheter avseende intonation, flöde och musikaliskt uttryck
• i ackompanjemanget visa grundläggande färdigheter i spelteknik, flöde och musikaliskt uttryck

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

G2: Musikteori

Provet Musikteori består av tre delar: musiklära, musik och notbild, samt satslära.

Bedömningskriterier för G2
För godkänt prov ska den sökande:
• visa grundläggande kunskaper i musiklära
• visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
• visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

G3: Samspel, praktiskt gehör och musikaliskt ledarskap

Beskrivning av delprovet.
Provet består av två moment och genomförs i grupp bestående av 6-8 sökande.
Provet tar ca 2 timmar.

 •  En lärare leder och lär ut en enkel låt, där du spelar bas, trumset och piano eller gitarr.
  Under provets gång får du även möjlighet att visa din förmåga att härma rytm och melodi.
 •  Du får 10 minuter på dig att leda gruppen i en egen förberedd musikalisk aktivitet, vilken skall innehålla såväl instrumentala som vokala inslag. Du ska leda och förebilda med röst och/eller instrument.

Salsutrustning: trumset, elbas, elgitarr, akustiska gitarrer, piano, synth samt enklare percussioninstrument.
Ta gärna med eget instrument om du spelar något annat än ovanstående.

Bedömningskriterier för G3
För godkänt prov ska den sökande:
• visa grundläggande färdighet i att återge rytm och melodi på gehör
• visa grundläggande färdighet i att omsätta instruktioner och samverka med andra i ensemblespel
• visa grundläggande färdighet i ensembleledning där momenten instruktion, kommunikation och kunskap om det valda materialet bedöms
• visa grundläggande färdighet i att förebilda med röst alternativt instrument

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

 

Lokalt prov i Piteå.
För dig som söker Musik-fördjupning musik

Lp1 är Klassisk inriktning
Provbeskrivning Instrument klassiskt

 • Förbered tre stycken av olika karaktär och från olika tidsepoker. Om ditt huvudinstrument är piano ska du vara beredd att spela durskalor i C, G, D och F, i minst två oktaver
 • Spela ett stycka á prima vista

I detta prov har du tillgång till ackompanjatör.
Noter till ackompanjatör skall vara oss tillhanda senast 15 april 2020.

Provbeskrivning Sång klassiskt

 • Till provtillfället ska du förbereda tre sånger av olika karaktär, varav en sång är med svensk text, samt en kort dikt.
 • Sjung två sånger från din planerade repertoar. Juryn kan be om ytterligare en sång
 • Diktläsning
 • Instuderingsuppgift *

*Vid provtillfället får du en instuderingsuppgift, som du efter 15 minuters förberedelsetid sjunger upp inför juryn.
I detta prov har du tillgång till ackompanjatör.
Noter till ackompanjatör skall vara oss tillhanda senast 15 april 2020.

Lp2  är Jazz/rockinriktning
Provbeskrivning Instrument/Sång, jazz/rockinriktning

 • Förbered tre stycken som visar din genrebredd
 • Improvisation, tillsammans med kompgrupp improviserar du på en given harmoniföljd
 • Á prima vista

Delmoment 1 och 2 genomförs tillsammans med kompgrupp. Du får visa dina kunskaper i ackompanjemang (för dig som spelar bas, trummor, gitarr eller klaviatur), melodispel/sång och improvisation.

Musikhögskolan tillhandahåller kompgrupp.
Noter till kompgrupp skall vara oss tillhanda senast 15 april 2020.

Noterna skickas till
Musikhögskolan i Piteå
att: Ylva Hannus
Box 744
941 28 PITEÅ
eller via e-post till
AntagningsprovMD@ltu.se 

Kontaktperson

Maria Juuso, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning

Telefon: 0911-72714
Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande