Hoppa till innehållet

Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan – musik

Publicerad: 14 mars 2012

Viktig information angående antagningsprov till Ämneslärarutbildning i musik 2020

Med anledning av corona-viruset kommer årets färdighetsprov till musiklärarutbildningarna i Sverige att ske digitalt. Inga antagningsprov kommer alltså att ske på plats på Musikhögskolan (i Piteå) .

Anmälan till antagningsprov

Du måste skicka in en bekräftelse att du avser göra antagningsprovet. 
Anmälan till antagningsprov v. 20 har nu stängt. Om du gjort en sen anmälan och vill genomföra antagningsprov, var vänlig kontakta Maria Juuso maria.juuso@ltu.se 

Provtillfälle vecka 20, 2020.

Gemensamma prov till Musiklärarprogrammen 2020

Sedan länge finns ett samarbete om inträdesprov mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, Musikhögskolan i Piteå, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Malmö. Under rådande omständigheter är det dock inte möjligt att göra alla G-prov på ett likvärdigt sätt. Istället kommer varje institution att utforma G-provet utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla är att det s.k. G3-provet utgår. Det innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet. Dock kommer ett godkänt G-prov från en institution även i år även att gälla för övriga. Du gör G-provet vid den institution som du valt som prio 1. Resultatet av detta års prov kommer inte att kunna tillgodoräknas för 2021.

G1: Sång och spel
Du ska välja ut och förbereda två sånger som du sjunger och ackompanjerar själv. En av sångerna måste innehålla minst fyra ackord. Provet genomförs individuellt  via zoom. ( Vi skickar en länk i förväg) Du kommer också att få möjlighet att visa din förmåga att härma rytm och melodi. Provet tar ca 15 min att genomföra.

Bedömningskriterier för G1
För godkänt prov ska den sökande:
• kunna sjunga valfria sånger till eget ackompanjemang på piano eller gitarr
• visa grundläggande vokala färdigheter avseende intonation, flöde och musikaliskt uttryck
• i ackompanjemanget visa grundläggande färdigheter i spelteknik, flöde och musikaliskt uttryck
Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.

G2: Musikteori
 I G2-provet kommer vi att mäta dina kunskaper i musiklära, harmonik, harmonisk analys och gehör. Provet görs via Zoom där du kommer att få se och höra olika musikexempel. (Vi skickar en länk i förväg) Du svarar på frågor med hjälp av flersvarsalternativ. Vid provet får du ta hjälp av valfritt instrument.

Bedömningskriterier för G2
För godkänt prov ska den sökande:
• visa grundläggande kunskaper i musiklära, gehör och satslära.

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. 

Lokalt prov i Piteå

För dig som söker Musik-fördjupning musik
Klassisk inriktning
Provbeskrivning Instrument klassiskt
• Filma dig själv och skicka in då du spelar två stycken av olika karaktär och från olika tidsepoker till något form av komp, live eller inspelat. (Du kan använda filmer från liveframträdanden där du syns tydligt i bild och ditt instrument hörs)
 
Provbeskrivning Sång klassiskt
• Filma dig själv och skicka in då du sjunger två sånger av olika karaktär, varav en sång är med svensk text till något form av komp, live eller inspelat. (Du kan använda filmer från liveframträdanden där du syns tydligt i bild och ditt instrument hörs) 
 
Jazz/rockinriktning
Provbeskrivning Instrument/Sång, jazz/rockinriktning
• Filma dig själv och skicka in där du spelar/sjunger två låtar i olika stilar till något form av komp, live eller inspelat. (Du kan använda filmer från liveframträdanden där du syns tydligt i bild och ditt instrument hörs)
 
När du filmar säger du ditt namn samt att det är L-prov och vilken stycke/sång/låt  du ska framföra. Videofilmer skickas till AntagningsprovMD@ltu.se.
 
 

Kontaktperson

Maria Juuso, Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning

Telefon: 0911-72714
Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle