Music

Vid avdelningen för musik, dans och teater utgår vi från ett samverkansperspektiv med en unik miljö för lärande där dina egna erfarenheter och förutsättningar är utgångspunkten. Vår verksamhet genomsyras av lusten att samspela och samverka, ofta med andra ämnen och kompetensområden. 

Combine music with one of the following topics