Hoppa till innehållet
Samhällskunskap, ämneslärare
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Samhällskunskap

Publicerad: 28 april 2011

I ett modernt samhälle med snabb förändringstakt och där flödet av information blir allt större krävs goda kunskaper om samhället och samtidigt ett kritiskt förhållningssätt till många fenomen, såväl lokalt som nationellt och globalt. Som lärare i samhällskunskap är din uppgift att stödja eleverna i arbetet att inhämta denna kunskap och utveckla dessa färdigheter.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor som bland annat berör makt, demokrati, jämställdhet, fördelning av resurser, internationella relationer och handel, mångkulturalism, globalisering och hållbar utveckling. Här finns också ett historiskt perspektiv då du även studerar framväxten av de politiska och ekonomiska system som formar vår värld idag.

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. I utbildningen ingår dels teoretiska studier inom dessa discipliner, men även tematiska kurser där dessa integreras vid studier av fenomen såsom globalisering och hållbar utveckling.

Genomgående behandlas också hur du kan använda det du lär dig för att skapa bra lärandesituationer i ditt kommande arbete som lärare. Dessa studier i samhällskunskapens ämnesdidaktik baseras på teorier och metoder som utvecklats inom området.

Samhällskunskap kan kombineras med