Hoppa till innehållet
Globala mål

Vi skapar en mer hållbar värld

Att utbilda lärare är, för att citera Dylan William (2013), att förbereda studenter för en värld som vi egentligen inte kan föreställa oss.

Eftersom dagens och morgondagens lärare i sin tur utbildar dem som är barn och unga idag – och unga människor för överskådlig tid framåt – lägger ämneslärarutbildningen ett särskilt fokus på de globala målen God utbildning för alla och Jämställdhet.

Till de frågor som genomsyrar utbildningen hör vad god utbildning innebär, hur utbildning både ska inkludera och utmana elevers tänkande, lärande och kreativitet samt vad som är skolans och lärares uppdrag. I ämneslärarutbildningens kurser, som omfattar både ämneskurser, utbildningsvetenskapliga kärnkurser och verksamhetsförlagd utbildning, fokuseras det på olika sätt: genom kurslitteratur, i föreläsningar och seminariesamtal, i iscensatt undervisning och i examinationsuppgifter.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.