Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

300-330 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Du kan välja att studera någon av de ämneskombinationer vi erbjuder, vilket gör dig väl förberedd för att undervisa inom gymnasieskolan. I utbildningen ingår tre praktikperioder där du får uppleva hur det verkligen är att vara lärare.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet omfattar fem års studier i de ämneskombinationer som erbjuds. Efter avlagd examen är du behörig att undervisa i två ämnen alternativt ett ämne med ämnesfördjupning (gäller endast vissa ämnen). Merparten av undervisningen sker i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet. På Luleå tekniska universitet möter du lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar. I både teori och praktik möter du också lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller förutom ämnesstudier även obligatoriska studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier samt en verksamhetsförlagd del (VFU) omfattande totalt en termin.. UVK behandlar viktiga kunskaper för lärare som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) bygger du upp din erfarenhet och blir tryggare i din yrkesroll.  Det finns möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Din praktiktid har många fördelar:

  • Du får uppleva skolans verksamhet.

  • Du har en erfaren lärare eller pedagog som handledare.

  • Du skapar kontakter inom ditt framtida yrke.

  • Praktiktiden är uppdelad på tre perioder. Du hinner alltså pröva på att jobba på flera arbetsplatser under din studietid.

Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet. Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter att få arbete som lärare.

Var kan jag jobba?

Efter avlagd examen kan du jobba i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid folkhögskola.

Inriktning

Ämneskombo: Musik - Historia

Som lärare i musik kan du antingen arbeta i det allmänna skolväsendet och stödja barn och ungdomar i deras musikaliska utveckling eller inom kultur- och musikskolan och hjälpa fram nästa generation musiker. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombo: Svenska - Engelska

En lärare i svenska behöver ha en god inblock i och förståelse för spårk, litteratur och ungdomskultur. Du lär dig bland annat att analysera kulturella yttringar i litteratur, film och datorspel. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av ämneskunskaper.

Ämneskombo: Matematik - Engelska

Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en tillgång. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en bas att utgå ifrån i form av ämneskunskaper.

Ämneskombo: Svenska - Historia

En lärare i svenska behöver ha en god inblick i och förståelse för ungdomskultur. Du lär dig att kritiskt granska och analysera olika ungdomskulturella yttringar i media, film, datorspel och tv. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombo: Dans - Engelska

Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. I din inriktning får du dansträning i olika dansstilar som jazzdans, klassisk balett och modern dans. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av grundliga ämneskunskaper. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en angelägenhet för hela samhället.

Ämneskombo: Dans - Fördjupning dans

Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. Det är ett mycket stimulerande och kreativt arbete att tillsammans med eleverna förankra dansen som kunskapsområde i skolans värld. I din inriktning får du dansträning i olika dansstilar och fördjupning i dansdidaktik för att kunna möta arbetsfältet skolan. Du får också dansträning i olika dansstilar såsom jazzdans, klassisk balett och modern dans.

Ämneskombo: Musik - Fördjupning musik

Som ämneslärare i musik har du ett spännande yrkesliv framför dig. Du kan antingen arbeta i det allmänna skolväsendet och stödja barn och ungdomar i deras musikaliska utveckling eller inom kultur- och musikskolan och hjälpa fram nästa generation musiker. Utöver det kan du bli en resurs och kulturprofil även utanför skolans värld. Oavsett vilken musikgenre du har som bas finns rika möjligheter för ensemble och samspel.

Ämneskombo: Samhällskunskap - Historia

Undervisning i ämnet samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklar elevernas kunskap om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor som exempelvis demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombo: Dans - Historia

Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga.  I din inriktning får du dansträning i olika dansstilar såsom jazzdans, klassisk balett och modern dans. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombo: Matematik - Fysik

Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.  Som blivande ämneslärare i fysik förväntas du utveckla det egna kunnandet i olika områden inom fysiken, till exempel experimentell metodik, två- och tredimensionell mekanik, modern fysik och kvantmekanik.

Ämneskombo: Musik - Engelska

Som lärare i musik kan du antingen arbeta i det allmänna skolväsendet och stödja barn och ungdomar i deras musikaliska utveckling eller inom kultur- och musikskolan och hjälpa fram nästa generation musiker. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en angelägenhet för hela samhället. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av grundliga ämneskunskaper.

Välj inriktning

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83055
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt godkänt dansprov (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A samt godkänt dansprov (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - fördjupning dans,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83053
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt godkänt dansprov (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A samt godkänt dansprov (områdesbehörighet 6c)

Urval

Till samtliga platser på inriktningen sker urval och rangordning genom dansprov.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet»

Inställd

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83057
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 samt godkänt dansprov (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A samt godkänt dansprov (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - engelska,
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83051
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - fysik,
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83050
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A, Fysik B, Matematik D (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83056
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt godkänt musikprov (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A samt godkänt musikprov (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83049
2020-04-15
10

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Samhällskunskap A samt godkänt musikprov (områdesbehörighet 6c).
Eller:
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 samt godkänt musikprov (områdesbehörighet A6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia,
Piteå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83048
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 samt godkänt musikprov (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A samt godkänt musikprov (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia,
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83054
2020-04-15
9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B och Historia A (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - engelska,
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83047
2020-04-15
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - historia,
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83052
2020-04-15
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c).
Eller:
Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annbritt Palo

Annbritt Palo, Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492513

Ämneskombo: Dans - Fördjupning dans

Cecilia Björklund-Dahlgren

Cecilia Björklund-Dahlgren, Professor

Organisation: ÖVRIGT, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72753
Rum: K115 - Piteå»