Hoppa till innehållet

Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

300-330 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Du kan välja att studera någon av de ämneskombinationer vi erbjuder, vilket gör dig väl förberedd för att undervisa inom gymnasieskolan. I utbildningen ingår tre praktikperioder där du får uppleva hur det verkligen är att vara lärare.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet omfattar fem års studier i de ämneskombinationer som erbjuds. Efter avlagd examen är du behörig att undervisa i två ämnen. Merparten av undervisningen sker i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet. På Luleå tekniska universitet möter du lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar. I både teori och praktik möter du också lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller förutom ämnesstudier även obligatoriska studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier samt en verksamhetsförlagd del (VFU) omfattande totalt en termin. UVK behandlar viktiga kunskaper för lärare som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) bygger du upp din erfarenhet och blir tryggare i din yrkesroll.  Det finns möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Din praktiktid har många fördelar:

  • Du får uppleva skolans verksamhet.

  • Du har en erfaren lärare eller pedagog som handledare.

  • Du skapar kontakter inom ditt framtida yrke.

  • Praktiktiden är uppdelad på tre perioder. Du hinner alltså pröva på att jobba på olika arbetsplatser under din studietid.

Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet. Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter att få arbete som lärare.

Var kan jag jobba?

Efter avlagd examen kan du jobba i grundskolans år 7-9, i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. För vissa ämnen gäller att du även kan arbeta vid folkhögskola.

Inriktning

Ämneskombo: Svenska - Engelska

En lärare i svenska behöver ha en god inblock i och förståelse för spårk, litteratur och ungdomskultur. Du lär dig bland annat att analysera kulturella yttringar i litteratur, film och datorspel. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av ämneskunskaper.

Ämneskombo: Matematik - Engelska

Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en tillgång. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en bas att utgå ifrån i form av ämneskunskaper.

Ämneskombo: Svenska - Historia

En lärare i svenska behöver ha en god inblick i och förståelse för ungdomskultur. Du lär dig att kritiskt granska och analysera olika ungdomskulturella yttringar i media, film, datorspel och tv. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombo: Samhällskunskap - Historia

Undervisning i ämnet samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklar elevernas kunskap om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor som exempelvis demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombo: Matematik - Fysik

Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.  Som blivande ämneslärare i fysik förväntas du utveckla det egna kunnandet i olika områden inom fysiken, till exempel experimentell metodik, två- och tredimensionell mekanik, modern fysik och kvantmekanik.

Välj inriktning

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - engelska,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83101
2023-04-17
4

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 4 eller Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - fysik,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83102
2023-04-17
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Fysik 2, Matematik 4 eller Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83099
2023-04-17
10

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 2, Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - engelska,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83103
2023-04-17
8

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Anmälan
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - historia,
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-83100
2023-04-17
8

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annbritt Palo

Annbritt Palo, Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492513