Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Ämneslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning där teoretiska studier kombineras med praktisk och beprövad erfarenhet i en tydlig progression, där målet är att utveckla den blivande lärarens förmåga att reflektera kring kunskaper och lärande; sitt eget såväl som framtida elevers. Utbildningen till ämneslärare i gymnasieskolan innebär därför såväl studier inom två valda ämnen som studier inom det som benämns utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), där exempelvis etik, konflikthantering och läroplansteori ingår. Kurserna i UVK är fördelade över större delen av utbildningen och ska ge den studerande god förståelse för ämneslärarens uppdrag och villkor i gymnasieskolan. Utbildningens teoretiska del integrerar ämnesstudier och didaktik men den studerande genomför också verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga perioder av utbildning under handledning i gymnasieskolan i en omfattning av 30 högskolepoäng (en termin). Utbildningen avslutas med att studenten genomför vetenskapligt arbete – examensarbete – på avancerad nivå. I programmet beaktas, kommuniceras och förankras ett jämställhetsperspektiv såväl i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

För tillträde till kurs för VFU och för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till VFU och examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 300-330 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Ämneskombo

  • Matematik - Engelska
  • Matematik - Fysik
  • Samhällskunskap - Historia
  • Svenska - Engelska
  • Svenska - Historia

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen

För följande gäller
Matematik - Engelska Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik D (områdesbehörighet 6c)
Matematik - Fysik Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Fysik 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Fysik B, Matematik D (områdesbehörighet 6c)
Samhällskunskap - Historia Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap B och Historia A (områdesbehörighet 6c)
Svenska - Engelska Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet 6c)
Svenska - Historia Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A (områdesbehörighet 6c)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik 7,5 Grundnivå
H0047N Skolan och samhället: förr och nu 7,5 Grundnivå
P0056P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 1 7,5 Grundnivå
P0057P Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 2 7,5 Grundnivå
U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15,0 Grundnivå
U7023P Läraruppdraget: skolutveckling och bedömning av lärande på vetenskaplig grund 15,0 Avancerad nivå

Verksamhetsförlagd utbildning: 30 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
U0010P VFU 1 - Ämneslärare 7,5 Grundnivå
U0020P VFU 2, ämneslärare 7,5 Grundnivå
U7011P VFU 3, ämneslärare 15,0 Avancerad nivå

Kurser inom ämneskombo 210 Högskolepoäng