Hoppa till innehållet

Läs Omvårdnad master vid LTU

Publicerad: 13 mars 2015

Masterprogrammet i omvårdnad senare del, med start hösten 2015, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ämnet omvårdnad, och ger dig kompetens inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Programmet är också forskningsförberedande och genomförs enligt flexibelt lärande.

Genom att studera senare del i masterprogram i omvårdnad, ges du möjlighet att utvecklas och utöka din kompetens inom det omvårdnadsvetenskapliga området. Från hösten 2015 kommer Institutionen för hälsovetenskap att erbjuda er med specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad möjlighet att söka in till andra året på masterprogrammet i omvårdnad. Masterprogrammet är totalt två års studier på heltid, eftersom du studerat till specialistsjuksköterska och har magisterexamen i omvårdnad tillgodoräknas det första året, därefter genomförs det andra året, masteråret, som studier på halvfart under två år med en total omfattning av 60 hp och leder till filosofie masterexamen, huvudområde omvårdnad. Programmet omfattar kurser om 30 hp på avancerad nivå, 15 hp valbart utrymme på avancerad nivå och ett examensarbete om 15 hp.

Fokus i masterprogrammet omvårdnad, senare del ligger på forskningsförberedande studier vilka ger ökade kunskaper, djup och förståelse för huvudområdets komplexitet. Studierna omfattas av kurser på avancerad nivå med fokus på att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Studierna ger också fördjupad kunskap vad gäller teoribildning och tillämpning inom vård och omvårdnad. Centrala områden som studeras inom ämnet är människa, hälsa, miljö, handling och processer i relation till dessa centrala områden. Kurser i e-Hälsa, ledarskap inom hälsovård, att leva med sjukdom och forskningsetik läses under studietiden. Kurser i det valbara utrymmet kan bytas mot andra kurser i omvårdnad på avancerad nivå. Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 hp.