Utbwebben - defaultbild för program swe

Senare del/högre årskurs på program, avancerad nivå

60-120 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Du som redan läser motsvarande program kan söka till senare del.

.

Utbildningens innehåll

Du kan söka senare del av program om du vill byta utbildningsprogram:

-  inom LTU
-  om du studerar på annan ort och vill fortsätta motsvarande programstudier vid LTU.*
-  om du vill komplettera en generell examen/ingenjörsexamen med  t ex civilingenjörsexamen.
-  om du har påbörjat ett program och har studieuppehåll utan platsgaranti
-  om du har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna
-  en studietid om minst 2 terminer ska återstå till examen

* För dig som läst vid annat universitet:
 Du ska skicka in en bilaga där du anger vilken termin/årskurs du vill antas till. 
Du ska även skicka in litteraturlista och kursplaner på de kurser som du har läst. Dessa handlingar ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan som ej är komplett kommer vi inte att behandla. 
 
Handlingarna kan du antingen ladda upp (se anvisningar på www.antagning.se) eller skicka till Antagningsservice, FE20101, 839 87 Östersund. 

 Behörighet:
 Första möjliga termin att antas till är termin 2:
 Du måste ha godkända och slutförda resultat på alla kurser från termin 1 på den utbildning här på LTU som du vill byta till.

För att antas till termin 3 och senare: 
Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval: 
Görs utifrån avklarade högskolepoäng som är registrerade fram till sista anmälningsdag.

Välj inriktning

Anmälan
Senare del, Arbetsterapi magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
LTU-99711
2020-04-15

Förkunskapskrav

Arbetsterapeutexamen om 180 hp alternativ kandidatexamen om 180 hp med huvudområde arbetsterapi samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1.

Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng

Stängd för anmälan

Anmälan
Senare del, Fysioterapi, magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1,
Luleå, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 50%
Svenska
LTU-99712
2020-04-15

Förkunskapskrav

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativ kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1.

Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.