Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Senare del/högre årskurs på program, avancerad nivå

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Se respektive programs utbildningsplan för information om innehåll och upplägg.

Omfattning

Programmets omfattning är 60-120 Högskolepoäng

Inriktningar

Inriktning

  • Arbetsterapi, magister
  • Arbetsterapi, master
  • Fysioterapi, magister
  • Fysioterapi, master
  • Hälsovetenskap, master
  • Omvårdnad, master
  • Specialpedagogprogrammet

Förkunskapskrav

Samt krav enligt respektive utbildnings utbildningsplan

För följande gäller
Arbetsterapi, magister Arbetsterapeutexamen om 180 hp alternativ kandidatexamen om 180 hp med huvudområde arbetsterapi samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1.
Arbetsterapi, master Arbetsterapeutexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 hp med huvudområde arbetsterapi samt godkänt resultat på kurser minst motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer
Fysioterapi, magister Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativ kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1.
Fysioterapi, master Förkunskapskrav för Fysioterapi, master Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi samt godkänt resultat på kurser minst motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer
Hälsovetenskap, master Magisterexamen i arbetsterapi, omvårdnad eller sjukgymnastik.
Omvårdnad, master Magister omvårdnad samt Specialistsjuksköterskeexamen
Specialpedagogprogrammet För tillträde till utbildningen krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen, omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan. Samt godkänt resultat på kurser minst motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer

Urval

Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Kurser inom inriktning