Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng)

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Se respektive programs utbildningsplan för information om innehåll och upplägg.

Omfattning

Programmets omfattning är 120-300 Högskolepoäng

Inriktningar

Inriktning

 • Arbetsterapeut
 • Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri
 • Brandingenjör
 • Civilekonom
 • Civilingenjör - Öppen ingång
 • Civilingenjör Arkitektur
 • Civilingenjör Datateknik
 • Civilingenjör Hållbar energiteknik
 • Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
 • Civilingenjör Industriell ekonomi
 • Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik
 • Civilingenjör Internationell materialteknik (EEIGM)
 • Civilingenjör Kemiteknisk design (till termin 7)
 • Civilingenjör Maskinteknik
 • Civilingenjör Naturresursteknik
 • Civilingenjör Rymdteknik
 • Civilingenjör Teknisk design
 • Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
 • Datateknik/Elektroteknik
 • Datornätverk
 • Digital tjänsteutveckling, kandidat
 • Ekonomie, kandidat
 • Fastighetsmäklare
 • Finansiell ekonomi
 • Fysioterapeut
 • Gehörsbaserat musikskapande
 • Grafisk design, konstnärlig kandidat
 • Hälsovägledning
 • Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion
 • Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik
 • Högskoleingenjör Bilsystemteknik
 • Högskoleingenjör Datateknik
 • Högskoleingenjör Datateknik/Elektroteknik (ing on-line)
 • Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering
 • Högskoleingenjör Datorspelsutveckling
 • Högskoleingenjör Elkraftteknik
 • Högskoleingenjör Energiteknik
 • Högskoleingenjör Maskinteknik
 • Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi
 • Högskoleingenjör Teknisk design
 • Högskoleingenjör Underhållsteknik
 • Industriell miljö- och processteknik, kandidat
 • Internationell ekonomi, kandidat
 • Journalistik i nya medier
 • Ljudteknik, kandidat
 • Lärare
 • Mediedesign, kandidat
 • Mobil applikationsutveckling
 • Musik, konstnärlig kandidat
 • Naturresursteknik, kandidat
 • Politik och samhällsutveckling
 • Psykologi, kandidat
 • Radioproduktion i nya medier
 • Rättsvetenskap, kandidat
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Sociologi, kandidat
 • Statsvetenskap, kandidat
 • Systemvetenskap, kandidat
 • TV-produktion i nya medier
 • Träteknik
 • Upplevelseproduktion, kandidat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samt krav enligt respektive utbildnings utbildningsplan

För följande gäller
Arbetsterapeut Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B,Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16), NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7) eller Matematik A (områdesbehörighet 7). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Civilekonom Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Civilingenjör - Öppen ingång Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9) samt pågående studier på Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet.
Civilingenjör Arkitektur Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Civilingenjör Hållbar energiteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Civilingenjör Industriell ekonomi Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin
Civilingenjör Maskinteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbheörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin
Datateknik/Elektroteknik Grundläggande behörighet samt FyB, KeA, MaD. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Datornätverk Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7. Eller Matematik B (områdesbehörighet 7) samt godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Digital tjänsteutveckling, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin
Ekonomie, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Fysioterapeut Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesberhöighet A15). Eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) Alternativt: Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Grafisk design, konstnärlig kandidat Grundläggande behörighet samt I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Hälsovägledning Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8) eller FyB, KeA, MaD (områdesbehörighet 8). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Högskoleingenjör Datateknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D, Engelska B (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c, Engelska 6 (områdesbehörighet A8). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Journalistik i nya medier Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Ljudteknik, kandidat Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt normal hörsel. Intyg om normal hörsel ska laddas upp på antagning.se och intyget får inte vara äldre än 2 år. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Lärare Grundläggande behörighet samt Se inrikning. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Mediedesign, kandidat Grundläggande behörighet samt Godkänt arbetsprov. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Mobil applikationsutveckling Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt Samt krav enligt respektive utbildnings utbildningsplan
Naturresursteknik, kandidat Grundläggande behörighet samt FyB, KeA, MaD (från hösten 2010 MaE). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Politik och samhällsutveckling Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Psykologi, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Rättsvetenskap, kandidat Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Röntgensjuksköterska Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Sjuksköterska Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunsakp B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Statsvetenskap, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).eller:Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Systemvetenskap, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
TV-produktion i nya medier Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Träteknik Grundläggande behörighet samt MaB. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.
Upplevelseproduktion, kandidat Grundläggande behörighet samt EnB, ShA, godkänt arbetsprov/intervju. I regelverket för senare del hittar du vilka särskilda förkunskapskrav som gäller till respektive programtermin.

Urval

I regelverket för senare del framgår det hur urvalet sker om vi har fler behöriga sökande än platser

Kurser inom inriktning