Obligatoriska kurser
Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng)

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Se respektive programs utbildningsplan för information om innehåll och upplägg.

Omfattning

Programmets omfattning är 120-300 Högskolepoäng

Inriktningar

Inriktning

 • Arbetsterapeut
 • Brandingenjör
 • Civilekonom
 • Civilingenjör - Öppen ingång
 • Civilingenjör Arkitektur
 • Civilingenjör Datateknik
 • Civilingenjör Hållbar energiteknik
 • Civilingenjör Industriell ekonomi
 • Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik
 • Civilingenjör Internationell materialteknik (EEIGM)
 • Civilingenjör Kemiteknisk design (till termin 7)
 • Civilingenjör Maskinteknik
 • Civilingenjör Naturresursteknik
 • Civilingenjör Rymdteknik
 • Civilingenjör Teknisk design
 • Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
 • Datateknik/Elektroteknik
 • Datornätverk
 • Digital tjänsteutveckling, kandidat
 • Ekonomie, kandidat
 • Fastighetsmäklare
 • Finansiell ekonomi
 • Fysioterapeut
 • Grafisk design, konstnärlig kandidat
 • Hälsovägledning
 • Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion
 • Högskoleingenjör Bilsystemteknik
 • Högskoleingenjör Datateknik
 • Högskoleingenjör Datateknik/Elektroteknik (ing on-line)
 • Högskoleingenjör Datorspelsutveckling
 • Högskoleingenjör Elkraftteknik
 • Högskoleingenjör Energiteknik
 • Högskoleingenjör Maskinteknik
 • Högskoleingenjör Teknisk design
 • Högskoleingenjör Underhållsteknik
 • Industriell miljö- och processteknik, kandidat
 • Internationell ekonomi, kandidat
 • Journalistik i nya medier
 • Ljudteknik, kandidat
 • Lärare
 • Mediedesign, kandidat
 • Mobil applikationsutveckling
 • Musik, konstnärlig kandidat
 • Naturresursteknik, kandidat
 • Politik och samhällsutveckling
 • Psykologi, kandidat
 • Radioproduktion i nya medier
 • Rättsvetenskap, kandidat
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Sociologi, kandidat
 • Statsvetenskap, kandidat
 • Systemvetenskap, kandidat
 • TV-produktion i nya medier
 • Träteknik
 • Upplevelseproduktion, kandidat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samt krav enligt respektive utbildnings utbildningsplan

För följande gäller
Arbetsterapeut Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B,Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt minst 75 % godkända kurser från övriga terminer. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.
Civilekonom Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Civilingenjör - Öppen ingång Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9) samt pågående studier på Öppen ingång vid Luleå tekniska universitet.
Civilingenjör Arkitektur Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Civilingenjör Datateknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Civilingenjör Hållbar energiteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Civilingenjör Maskinteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbheörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Civilingenjör Rymdteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Sökande kan tidigast bli antagen till termin 3 eller senare. Du måste ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (motsvarande) vara avklarade.
Datateknik/Elektroteknik Grundläggande behörighet samt FyB, KeA, MaD samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Datornätverk Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7. Eller Matematik B (områdesbehörighet 7) samt godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Digital tjänsteutveckling, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Ekonomie, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Fysioterapeut Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesberhöighet A15). Eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) Alternativt: Idrott och hälsa 1/Id A kan ersättas av flerårig och mångsidigt idrottsutövande (ska styrkas med intyg från förening/klubb) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Grafisk design, konstnärlig kandidat Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75% godkända kurser från övriga terminer.
Hälsovägledning Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Grundläggande behörighet samt Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Industriell miljö- och processteknik, kandidat Grundläggande behörighet samt FyB, KeA, MaD samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (motsvarande) vara avklarade.
Internationell ekonomi, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Journalistik i nya medier Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) samt EnB, ShA samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Ljudteknik, kandidat Grundläggande behörighet samt Normal hörsel. Intyg får vara daterat tidigast 2011-06-30. Samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Lärare Grundläggande behörighet samt Se inrikning. Samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Mediedesign, kandidat Grundläggande behörighet samt Godkänt arbetsprov. Samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Mobil applikationsutveckling Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) samt Samt krav enligt respektive utbildnings utbildningsplan
Musik, konstnärlig kandidat Grundläggande behörighet samt godkänt på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Naturresursteknik, kandidat Grundläggande behörighet samt FyB, KeA, MaD (från hösten 2010 MaE) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Politik och samhällsutveckling Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Psykologi, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Rättsvetenskap, kandidat Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer..
Röntgensjuksköterska Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.
Sjuksköterska Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunsakp B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.
Statsvetenskap, kandidat Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).eller:Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt godkänt reslutat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
TV-produktion i nya medier Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.
Träteknik Grundläggande behörighet samt MaB samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program.
Upplevelseproduktion, kandidat Grundläggande behörighet samt EnB, ShA, godkänt arbetsprov/intervju. Samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare måste du ha godkänt resultat på alla kurser från termin 1 samt 75 % godkända kurser från övriga terminer.

Urval

I regelverket för senare del framgår det hur urvalet sker om vi har fler behöriga sökande än platser

För följande gäller
Arbetsterapeut Urval grundas på betyg eller högskolepoäng

Kurser inom inriktning