Perspektivlära Hans Walloschke

Husbyggnad | Hösten 2017

Publicerad: 2 november 2013

Du lär dig att utforma funktionella och estetiskt tilltalande bebyggelsemiljöer utifrån människors behov och önskemål på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Du lär dig hur byggnader kan utformas eller byggas om för att bli ändamålsenliga för olika funktioner, hur de byggs upp tekniskt med hänsyn till energi och konstruktion, och hur man projekterar dem. Du blir bra på att hantera byggprojekt med många aktörer och datorstöd för byggprojekt med mera.