Hoppa till innehållet

Samhällsbyggnad som feriejobb

Publicerad: 8 juli 2020

Ett återkommade inslag i universitetets verksamhet är sommarjobb för ungdomar inom samhällsbyggnad och stadsplanering. Årets uppdrag var att utveckla ett nytt bostadsområde, Hertsöheden.

Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför innerstaden. Det bor idag närmare 8 000 personer i området och fler ska det bli med det nya planerande området Hertsöheden.

Arbetet med den nya stadsdelen genomfördes under överseende av Oscar Sandberg och Ellinor Emilsson som bägge är studenter på Luleå tekniska universitet.

–  Det är så mycket som tas för givet, som att hus inte ska rasa ihop och att det ska komma vatten i kranarna. Min målsättning har varit att de, trots avsaknad av förkunskaper, ska förstå hur mycket jobb som ligger bakom samhällsplanering, säger  Ellinor Emilsson som själv arbetar med sitt examensarbete för civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad.

Det här är andra året som hon deltar i projektet. Det roligaste är att ta del av gymnasieelevernas tankar om framtiden.

–  Det är intressant att följa deras arbetsprocess då de ska ta fram ett koncept. Det har fått mig att inse att för att kunna tänka i nya banor så behöver man verktyg i form av kunskap, säger Ellinor Emilsson.

– Vi lärde dem bland annat använda programvaror som SketchUP men även en del Photoshop, säger Oscar Sandberg som läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet i arkitektur.

De unga elevernas arbeten och förslag för den nya stadsdelen Hertsöheden kan studeras närmare i bildspelet ovan samt i bifogade PDF-filer längre ner i denna artikel.

Samhällsbyggnad som feriejobb 2020 - Hertsöheden är det ljusare området
Det nya planerade bostadsområdet Hertsöheden är det ljusare området.

– Det är ju fantastiskt kul att våra feriearbetande ungdomar får arbeta med skarpa projekt under ledning av kompetenta studenter från våra civilingenjörsutbildningar inom väg- och vattenbyggnad och arkitektur, säger projektledare Susanne Sundström från Luleå tekniska universitets studentservice.

Emelie Blomqvist och Benjamin Larsson
Emelie Blomqvist och Benjamin Larsson visar sin vision Heeertsön

Fredagen den 3 juli presenterade gymnasieungdomarna resultaten av sina arbeten på Luleå tekniska universitet. Daniel Thorell och Bodil Söderholm konstaterade att folk rör sig för lite utomhus och får för lite motion. De har därför låtit sig inspireras av Central Park i New York. På området har de placerat ut cykelställ med lutade tak för att underlätta avrinningen av vatten och snö. Av miljöskäl har de en car pool och en återvinningsstation.

Bilfritt centrum

Ida Pylvänäinen och Gabriel Axheim Gustafsson har i sin vision ett bilfritt centrum för miljön och för att uppmuntra personliga möten till fots vilket de hoppas kan stärka känslan av trygghet. Deras plan visar tre områden på Hertsön med olika bostadstyper: ett område med modern arkitektur, ett med traditionell och ett lägenhetsområde, anpassat efter de boendes olika önskemål och behov.

Josef Rutfors och Marcus Sandberg vill att Hertsöheden ska bli en samlingspunkt för idrott och evenemang. I en del av området har de planerat den så kallade Ninja Warrior-banan, en hinderbana. En stor idrottshall ska göra Hertsöheden till inomhusidrotternas motsvarighet till Piteå summergames. Förhoppningen är att idrottshallen ska ge intäkter och stärka Hertsöns varumärke. Josef Rutfors och Marcus Sandberg planerar också en glest planterad skog där träden står i raka rader så att man kan se genom hela skogen och känna sig tryggare när man går där på kvällen.

Simon Ojeda Lindgren och Johannes Nyman Helmerius förslag går under devisen ”Hertsön – ett förnyat 1970-tal.” Det bästa från 1970-talet och dagens ideal förenas i en idé som de kallar ”kollektiv individualism”. Det ska finnas intressanta utomhusmiljöer samtidigt som det ska byggas tätt för att få plats med många bostäder vars arkitektur lånar stildrag från 1970-talet. Kollektivtrafiken ska ha bästa tänkbara förutsättningar; gatunätet är fritt från återvändsgränder så att bussar och sopbilar ska kunna ta sig fram utan problem.

Estetik, etik och ekologi

Emelie Blomqvist och Benjamin Larsson kallar sin plan för Heeertsön, där de tre e-en står för estetik, etik och ekologi. Det ska finnas bostadsrätter, villor och småhus så att alla socioekonomiska grupper och personer i olika åldrar kan hitta ett boende som passar dem samtidigt som de bor integrerat i samma område. Färgpaletten på husens fasader går i grönt och brunt för att smälta in i den omgivande naturen. Villorna ska byggas i trä eftersom det är koldioxidsmart och kostnadseffektivt.

Taken ska vara täckta av växtlighet för att rena den omkringliggande luften, ge en behaglig inomhustemperatur samt nedbromsa avrinningen av regnvatten vilket bidrar till att underlätta hanteringen av dagvattnet. Elljusspåret ska kopplas till elljusspåren på Ormberget och kombineras med en konstslinga med offentlig konst.

–  Det var mycket arbete med koncept, allt från planlösning till vad vi ville att det skulle finnas för aktiviteter i området, säger Emelie Blomqvist som går teknisk linje med inriktning samhällsbyggnad.

 

Daniel Thorell och Bodil Söderholm
Intressant att få en inblick i hur mycket det är att tänka på i samhällsplanering tycker Daniel Thorell och Bodil Söderholm.

Intressanta platsbesök

Benjamin Larsson som går första året på naturvetenskapligt program tycker att det bästa har varit platsbesöken på en byggarbetsplats samt på ett företag som jobbar med mätning och geoteknik.

–  Det var givande att få se hur de arbetar.

Daniel Thorell som går tredje året på naturvetenskapligt program hade egentligen ett annat förstahandsval då han sökte sommarjobb på kommunen.

–  Men det visade sig att det här var mycket intressantare än vad jag trodde att det skulle vara. Nu inser jag hur mycket det är man måste tänka på som samhällsplanerare.

Han får medhåll av Bodil Söderholm som går andra året naturvetenskapligt program.

–  Det är liksom inte bara att rita en bild och sen är det klart. Du måste tänka på till exempel var vägar ska ansluta, var man ska parkera och var man ska handla.

Snabbkurs i arkitekturhistoria

I utbildningen som de fick av studenterna från Luleå tekniska universitet ingick ett moment med arkitekturhistoria från barocken fram till våra dagar.

–  Det var intressant att se hur arkitekturen hängde samman med hur det var i världen under en viss epok. Vi har till exempel fått lära oss om bakgrunden till miljonprogrammen, säger Daniel Thorell.

Bodil Söderholm har varit intresserad av arkitektur länge och hade feriejobbet med Hertsöheden som förstahandsval.Deltagarna har bland annat fått lära sig hur man ritar  perspektiv.

–  Det roligaste har varit att skissa upp hus. Vi fick full frihet att själva bestämma hur husen skulle se ut. För mig var det en liten ögonöppnare att det finns många fler jobb inom samhällsplanering än jag trodde. Det är inte bara arkitekter som jobbar med samhällsplanering.

Lennart Renberg är verksamhetsansvarig för feriejobb på Luleå kommun. Han tycker att feriejobbet som samhällsplanerare är ett utmärkt komplement till de mer traditionella sommarjobben inom vård och omsorg.

–  Det här projektet går väl ihop med kommunens Vision 2050 vilket har som en av sina målsättningar att ungdomar ska vara med och forma framtidens Luleå, säger Lennart Renberg.

Personligen gillar han förslaget med odlingsytor på taken.

–  Förutom miljövinsterna kan odlingsytorna fungera som en mötesplats mellan generationer. Jag kunde konstatera att grupperna genomgående fokuserade på hållbarhet. Det är något vi i kommunen bör ta fasta på.

 

 

Det är gymnasieungdomar i Luleå kommun som får detta sommarjobb genom kommunens utannonserade feriejobb.

Susanne Sundström

Susanne Sundström, Projektledare

Telefon: 0920-492422
Organisation: Student, Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd

Taggar