Kulturens Hus Luleå
Kulturens Hus Luleå

Husbyggnad | Hösten 2017

Du lär dig att utforma funktionella och estetiskt tilltalande bebyggelsemiljöer utifrån människors behov och önskemål på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Du lär dig hur byggnader kan utformas eller byggas om för att bli ändamålsenliga för olika funktioner, hur de byggs upp tekniskt med hänsyn till energi och konstruktion, och hur man projekterar dem. Du blir bra på att hantera byggprojekt med många aktörer och datorstöd för byggprojekt med mera.

Publicerad: 2 november 2013

Uppdaterad: 26 januari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017