LTU-Arkitektur-Stadbyggnad.jpg
Stadsbyggnad. Illustration: Per Persson

Stadsbyggnad | Hösten 2017

Du lär dig att planera och utforma stadsmiljöer och tätorter utifrån människors behov och önskemål på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Du kan arbeta med alltifrån kvarter, stadsdelar till hela städer och kommuner. Du blir bra på att analysera människors och samhällets behov och platsers förutsättningar, gestalta hållbara stadsmiljöer, hantera demokratiska planeringsprocesser med många aktörer, datorstöd för stadsplanering, teorier för urban design med mera.

Publicerad: 2 november 2013

Uppdaterad: 26 januari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017