Hoppa till innehållet
Jing Ma Foto: Privat/Private
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Mina studenter kommer att lära sig att utforska stadsutveckling ur ett tvärvetenskaplig perspektiv"

Publicerad: 18 oktober 2021

Jing Ma har en bakgrund inom landskapsarkitektur.

Berätta lite om din bakgrund

Jag tog min doktorsexamen i urban design vid University of Auckland, med fokus på förhållandet mellan grön infrastruktur och urban livskvalitet Min post-doc-forskning i Storbritannien fortsatte inom samma område med att jämföra kostnader, fördelar och avvägningar i de ekosystemtjänster som syftar till att främja hälsa och välbefinnande. Min nuvarande forskning fokuserar på planering och förvaltning av grön infrastruktur, hållbar utveckling och olika faktorer som påverkar beslutsfattande för att förbättra livskvalitet.

Hur kan dina elever dra nytta av din forskning?

Studenterna kommer att lära sig att utforska stadsutveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Min arbets- och undervisningserfarenhet gör att jag kan samla kunskapen om planeringsteorier, beslutsfattande och leveranser genom en praktisk förståelse för hur policys utformas, hur beslutsfattande sker och hur utvärdering och genomförande levereras.

Har du några råd till nya studenter?

Alla urbana designers eller planerare måste ha en tydlig förståelse för hur olika åtgärder och insatser i den byggda miljön kombineras för att skapa högkvalitativa, effektiva, hållbara och livskraftiga miljöer. Genom att lära sig stadsdesign- och planeringsprocesser samt att ta itu med tvärvetenskapliga problem kommer studenterna att få en bättre förståelse för att förändringen av naturlig och byggd miljö är en viktig del av stadsutvecklingens förnyelse, förvaltning, planering och bevarandeprocesser.

Jing Ma

Jing Ma, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491668
E-post: jing.ma@ltu.se
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser