Civilingenjör Arkitektur

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Civilingenjör Arkitektur vänder sig till dig som är intresserad av byggande och samhällsplanering. Här utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur för att utifrån samhällets och människors behov kunna utveckla, planera och utforma framtidens hus och städer.

Civilingenjörsutbildningen i arkitektur vid Luleå tekniska universitet har utvecklats för att du som yrkesverksam ska kunna bidra i planering och byggande av hållbara och attraktiva byggnader och stadsmiljöer. Du får utveckla både teknisk kompetens och förståelse för arkitektur samt färdigheter att utveckla, leda och arbeta i bygg- och samhällsplaneringsprojekt. Sådana kunskaper och förmågor efterfrågas inom såväl företag som kommuner och statliga myndigheter. Exempelvis kan du komma att medverka i eller leda planerings-, projekterings- och produktionsprocesser inom hus- eller stadsbyggande.

Utbildningens innehåll

Civilingenjörsprogrammet är en femårig utbildning med en gemensam undervisning under de tre första åren. På avancerad nivå under de två sista åren specialiserar du dig på någon av de två examensinriktningarna, husbyggnad eller stadsbyggnad. Efter det tredje året är det planerat för en frivillig praktik under sju månader, som sker på företag, kommun eller statlig myndighet. Det ger dig en värdefull yrkeserfarenhet att ta med dig då du söker jobb efter examen och är mycket uppskattad.

Inriktningar

Inom civilingenjör arkitektur finns två inriktningar: husbyggnad och stadsbyggnad.

Husbyggnad - Du lär dig att planera och utforma bebyggelsemiljöer utifrån samhällets mål och människors behov på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Du lär dig hur byggnader kan utformas eller byggas om för att bli ändamålsenliga för olika funktioner. Du lär dig även hur de byggs upp och fungerar tekniskt med hänsyn till bland annat energieffektivitet och konstruktion, och hur man projekterar och producerar dem. Du blir bra på att hantera byggprojekt med många aktörer och datorstöd för projektering med mera.

Stadsbyggnad - Du lär dig att planera och utforma stadsmiljöer och tätorter utifrån människors behov och önskemål på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Du kan arbeta med alltifrån kvarter, stadsdelar till hela städer och kommuner. Du blir bra på att analysera människors och samhällets behov och platsers förutsättningar, samt att gestalta hållbara stadsmiljöer. Du blir även bra på att hantera planeringsprocesser med många aktörer, datorstöd för stadsplanering, teorier för urban design med mera.

Var kan jag jobba?

I ditt kommande yrkesliv som husbyggare kan du arbeta i projekt hos arkitekt- eller teknikkonsulter, som projektledare, projekteringsledare, fastighetsutvecklare eller med kvalitetsstyrning inom bygg- och fastighetsföretag. Som stadsplanerare kan du arbeta för kommuner, statliga myndigheter eller konsultföretag med projekt inom tex. stadsplanering, detaljplanering eller trafikplanering.

Anmälan
Civilingenjör Arkitektur
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85123
2020-04-15
65

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sofia Lidelöw

Sofia Lidelöw, Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Rum: F961 - Luleå»