Civilingenjör Arkitektur

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
I utbildningen kombinerar du arkitekters estetiska kunnande med civilingenjörers byggtekniska kunnande. Samhället behöver personer med teknisk kompetens som kan designa hållbara byggnader och städer. Du förenar ny bebyggelse och ombyggnad med människor, naturmiljö och befintlig byggd miljö.

Civilingenjörsutbildningen i arkitektur vid Luleå tekniska universitet har utvecklats för att du som yrkesverksam ska kunna förena attraktiv och estetiskt tilltalande arkitektur med funktion och teknik. Byggnader och stadsmiljöer behöver uppfylla människors och omvärldens behov, önskemål och krav. Sådan kunskap efterfrågas inom både privata konsultföretag, kommuner och statliga myndigheter. Exempelvis kan du komma att medverka i eller leda planerings-, projekterings- och produktionsprocesser i den byggda miljön.

Utbildningens innehåll

Civilingenjörsprogrammet är en femårig utbildning med en gemensam undervisning under de tre första åren. På avancerad nivå under de två sista åren specialiserar du dig på någon av de två examensinriktningarna, husbyggnad eller stadsbyggnad. Efter det tredje året är det planerat för en frivillig praktik under sju månader, som sker på företag, kommun eller myndighet. Det ger dig en värdefull yrkeserfarenhet att ta med dig då du söker jobb efter examen och är mycket uppskattad.

Inriktningar

Inom civilingenjör arkitektur finns två inriktningar: husbyggnad och stadsbyggnad.

Husbyggnad -  Du lär dig att utforma funktionella och estetiskt tilltalande bebyggelsemiljöer utifrån människors behov och önskemål på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Du lär dig hur byggnader kan utformas eller byggas om för att bli ändamålsenliga för olika funktioner. Du lär dig även hur de byggs upp tekniskt med hänsyn till energi och konstruktion, och hur man projekterar dem. Du blir bra på att hantera byggprojekt med många aktörer och datorstöd för byggprojekt med mera.

Stadsbyggnad -  Du lär dig att planera och utforma stadsmiljöer och tätorter utifrån människors behov och önskemål på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Du kan arbeta med alltifrån kvarter, stadsdelar till hela städer och kommuner. Du blir bra på att analysera människors och samhällets behov och platsers förutsättningar, gestalta hållbara stadsmiljöer. Du blir även bra på att hantera demokratiska planeringsprocesser med många aktörer, datorstöd för stadsplanering, teorier för urban design med mera.

Var kan jag jobba?

I ditt kommande yrkesliv som husbyggare kan du arbeta i projekt hos arkitekt- eller teknikkonsulter, som projektledare, projekteringsledare, fastighetsutvecklare eller med kvalitetsstyrning. Som stadsplanerare kan du arbeta för kommuner, statliga myndigheter eller konsultföretag med projekt inom tex. stadsplanering, detaljplanering eller trafikplanering.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85120
2018-04-16
50

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sofia Lidelöw

Sofia Lidelöw, Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839
Rum: F961 - Luleå»