Hoppa till innehållet

Civilingenjör Arkitektur

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Programmet passar dig som gillar teknik och matematik men också funktion och design inom byggande och stadsplanering. Tekniska och arkitekturorienterade ämnen kombineras i en unik utbildning som förbereder dig för en yrkesroll där du utvecklar, planerar och utformar framtidens byggnader och städer.

Du får möjlighet att utveckla teknisk kompetens och förståelse för arkitektur för att analytiskt och kreativt planera och utforma hus- och stadsbyggande efter dagens och framtidabehov. Du får också träna dina färdigheter att leda och arbeta i bygg- och stadsplaneringsprojekt. I utbildningen ingår praktiska och skarpa uppgifter med arbetslivsanknytning där du får utveckla och använda kunskap och kompetens efterfrågad på arbetsmarknaden. Därigenom får du goda möjligheter att förbereda dig för en aktiv roll i att utveckla funktionella, hållbara och smarta boende-, vistelse- och arbetsmiljöer.

Utbildningens innehåll

Det här är det enda civilingenjörsprogrammet i Sverige som erbjuder den unika kombinationen av teknik och arkitektur. De tre första åren består av grundläggande kurser inom matematik, naturvetenskap och ekonomi, som du läser parallellt med ämnesspecifika kurser inom teknik och arkitektur. Kurserna utgör en viktig grund för de senare årskurserna och din framtida yrkesroll. Efter tredje året är det planerat för en frivillig praktik under ett halvår, som sker på företag, kommun eller statlig myndighet. Den ger dig värdefull yrkeserfarenhet när du sen söker jobb efter examen och är mycket uppskattad både av studenter och potentiella arbetsgivare. 

De sista två åren specialiserar du dig inom någon av de två inriktningarna, husbyggnad eller stadsbyggnad. Du läser också en termin där du väljer valfria kurser efter eget intresse och framtidsplaner, du har även möjligheten att studera utomlands under den här terminen. Studierna avslutas med ett examensarbete som du kan göra i samarbete med en möjlig arbetsgivare.

Programmet läger stor fokus på både teoretiska och praktiska moment, liksom kombinationen av individuellt arbete och arbete i gemensamma projekt. Praktiska moment inkluderar verklighetsnära övningar och projekt, studiebesök till företag, kommuner, byggplatser och bebyggda miljöer, samt laborationer. Teknikinriktade laborationer om material, konstruktion och digitalisering som hjälpmedel för planering, projektering och kommunikation, samt arkitekturlaborationer där du ritar och bygger digitala och fysiska modeller i olika skalor används för att du ska få en bred och djup kompetens för gränssnittet mellan teknik och arkitektur.  

Inriktningar

Husbyggnad 
Inriktningen passar dig som vill jobba med att utveckla, planera och utforma byggnader utifrån samhällets mål och människors behov. Du får möjlighet att lära dig mer om hur byggnader byggs upp och fungerar tekniskt med hänsyn till bland annat energieffektivitet, klimat, akustik och konstruktion, samt hur man projekterar och producerar dem. Du får också möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur byggnader kan utformas eller ändras för att bli ändamålsenliga för olika funktioner och behov. Du ges även möjlighet att utveckla din förmåga att hantera byggprojekt och processer med många aktörer, liksom digitala arbetsmetoder för projektering. Efter examen kan du arbeta hos teknik, arkitekt-, bygg- och fastighetsföretag som projektör, projektledare, projekteringsledare, fastighetsutvecklare, hållbarhetsansvarig eller med kvalitetsstyrning.

Stadsbyggnad 
Inriktningen passar dig som är intresserad av att utveckla, planera och utforma stadsmiljöer och tätorter utifrån samhällets mål och människors behov. Det kan handla om alltifrån kvarter, stadsdelar till hela städer och kommuner. Du får möjlighet att lära dig att analysera människors och samhällets behov och platsers förutsättningar, samt att planera och genomföra hållbara stadsbyggnadsprojekt. Genom denna inriktning får du utveckla din förmåga att hantera planeringsprocesser med många aktörer, arbetsmetoder och verktyg för stadsplanering och hållbar stadsutveckling, samt lösningar för trafik och vatten i tätorter. Efter examen kan du arbeta som samhällsplanerare eller hållbarhetsstrateg för konsult- och fastighetsföretag, kommuner eller statliga myndigheter med projekt inom bland annat stads-, detalj- eller trafikplanering. 

Var kan jag jobba?

Kombinationen av teknik och arkitektur ger en bredd av jobbmöjligheter, och som civilingenjör i arkitektur är du eftertraktad i många delar av samhället. Du kan jobba i företag, kommuner eller statlig myndighet som stadsplanerare, byggnadsprojektör, fastighetsutvecklare eller projektledare, både nationellt och internationellt. Du kan komma att medverka i eller leda planering, projektering och produktion inom hus- eller stadsbyggande.

Anmälan
Civilingenjör Arkitektur
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85145
2023-04-17
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sofia Lidelöw

Sofia Lidelöw, Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839