Hoppa till innehållet

Civilingenjör Arkitektur

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Civilingenjör arkitektur passar dig som är intresserad av byggande och samhällsplanering. Under utbildningen utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur för att kunna utveckla, planera och utforma framtidens hus och städer utifrån samhällets och människors behov.

Civilingenjörsutbildningen i arkitektur vid Luleå tekniska universitet skapades för att du efter examen ska kunna bidra i planering och byggande av hållbara och attraktiva byggnader och stadsmiljöer. Du får utveckla både teknisk kompetens och förståelse för arkitektur, samt färdigheter att utveckla, leda och arbeta i bygg- och samhällsplaneringsprojekt. Sådana kunskaper och förmågor efterfrågas inom såväl företag som kommuner och statliga myndigheter. Exempelvis kan du komma att medverka i eller leda planerings-, projekterings- och produktionsprocesser inom hus- eller stadsbyggande.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är femårig och leder till en civilingenjörsexamen.

De tre första åren består av grundläggande kurser inom exempelvis matematik, naturvetenskap och ekonomi, som du läser parallellt med ämnesspecifika kurser inom teknik och arkitektur. Kurserna utgör en viktig grund för de senare årskurserna och din framtida yrkesroll.

Efter det tredje året är det planerat för en frivillig praktik under sju månader, som sker på företag, kommun eller statlig myndighet. Den ger dig en värdefull yrkeserfarenhet att ta med dig när du söker jobb efter examen och är mycket uppskattad.

De två sista åren specialiserar du dig inom någon av de två inriktningarna, husbyggnad eller stadsbyggnad. Du läser också en termin med valfria kurser som du väljer efter eget intresse och framtidsplaner. Under den här terminen har du även möjlighet att studera utomlands. Studierna avslutas med ett examensarbete som du kan göra i samarbete med en möjlig arbetsgivare.

Utbildningens breda innehåll av teknik och arkitektur öppnar upp för att arbeta inom många olika områden inom husbyggnad eller stadsbyggnad.

Inriktningar

Husbyggnad förbereder dig för att bidra i utveckling, planering och utformning av byggnader med utgångspunkt i samhällets mål och människors behov. Du får lära dig mer om hur byggnader byggs upp och fungerar tekniskt med hänsyn till bland annat energieffektivitet och konstruktion, och hur man projekterar och producerar dem . Du får även fördjupa dina kunskaper om hur byggnader kan utformas eller byggas om för att bli ändamålsenliga för olika funktioner. Inriktningen ger dig även möjlighet att utveckla din förmåga att hantera byggprojekt med många aktörer och datorstöd för projektering med mera.

Stadsbyggnad passar dig som är intresserad av att utveckla, planera och utforma stadsmiljöer och tätorter utifrån samhällets mål och människors behov. Det kan handla om alltifrån kvarter, stadsdelar till hela städer och kommuner. Du får lära dig att analysera människors och samhällets behov och platsers förutsättningar, samt att planera och genomföra hållbara stadsbyggnadsprojekt. Genom denna inriktningen blir du bra på att hantera planeringsprocesser med många aktörer, datorstöd för stadsplanering, lösningar för trafik och vatten i tätorter, med mera.

Var kan jag jobba?

Som civilingenjör i arkitektur med inriktning husbyggnad kan du arbeta i projekt hos teknik- eller arkitektkonsulter, som projektledare, projekteringsledare, fastighetsutvecklare eller med kvalitetsstyrning inom bygg- och fastighetsföretag. Väljer du inriktningen stadsbyggnad kan du som samhällsplanerare arbeta för konsultföretag , kommuner eller statliga myndigheter med projekt inom tex. stadsplanering, detaljplanering eller trafikplanering.

Anmälan
Civilingenjör Arkitektur
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85142
2022-04-19
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sofia Lidelöw

Sofia Lidelöw, Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839