Hoppa till innehållet

Arkitektur med spelteknik

Publicerad: 18 oktober 2016

Dagens dataspel kännetecknas av mycket avancerad grafik med mycket naturtrogna och realistiska miljöer. Kan de spelmotorer som används för kommersiella dataspel också användas i helt andra sammanhang, som till exempel arkitektur?

Dennis Olofsson, student på civilingenjörsprogrammet arkitektur vid Luleå tekiniska universitet, presenterade sitt examensarbete Arkitektur i realtid: Akitektonisk visualisering med spelmotorer för ett ökat värde under designprocessen. Han har både utvärderat och testat programvaror samt intervjuat yrkesverksamma inom arkitektur.

–  Fördelen med att nyttja tekniken spelmotorer inom arkitektur är att det möjliggör realtidsvisualisering. Det innebär att datorgenerade bilder produceras så snabbt att de upplevs som en helt sammanfluten process, vilket i sin tur möjliggör interaktivitet. Att kunna nyttja detta inom arkitektur har flera fördelar såsom ett fritt utforskande av planerad byggnad eller möjligheten att byta ut innehållet i form av olika alternativa lösningar, säger Dennis Olofsson.

Dennis Olofsson, Civilingenjör Arkitektur 2016 Foto: Richard Renberg
Dennis Olofsson, Civilingenjör Arkitektur 2016 Foto: Richard Renberg

I detta examensarbete har det framkommit att den nuvarande visualiseringsprocessen inte nödvändigtvis är integrerad med designprocessens genomförande utan ofta sker som en separat sidoprocess i annat syfte än att främja designen. Flera av de respondenter som intervjuats under examensarbetet menade att de nuvarande visualiseringsmetoderna skapar ett alldeles för tungrott arbetssätt som inte stödjer designprocessens iterativa karaktär, vilket är synd eftersom dagens moderna visualiseringsverktyg erbjuder möjligheter såsom att tidigt kunna förstå sig på och utforska en tilltänkt design i virtuella världar.

Ett annat problem som uppmärksammades kring nuvarande visualiseringsmetoder är att de ofta lämpar sig bättre för  senare skedena av designprocessen då detaljeringsnivån är avsevärt högre. Detta skapar ett problem eftersom de tidiga skedena, som ofta är de mest betydelsefulla för ett projekts slutresultat, saknar sofistikerade visualiseringsmetoder som erbjuder en effektiv utvärdering av olika idéer och lösningar.

–  Många arkitekter menar att man kan låsa sig vid en viss utformning om man använder visualiseringsmaterial på fel sätt, varför det är ytterst viktigt att visualiseringsmaterial faktiskt motsvarar designprocessens innehåll. Spelmotorer erbjuder arkitekterna möjligheten att visualisera sina egna 3D-modeller i realtid. Det gör det både enklare för en beställare eller kund att sätta sig in i arkitektens arbete, samtidigt som design- och visualiseringsprocessen kan integreras.

–  Min rekommendation är att börja använda tekniken spelmotorer för att möjliggöra realtidsvisualisering framför allt i tidiga skeden. Det eftersom dessa skeden dels kan vara svåra att begripa sig på men också vara de mest värdeskapande för ett projekts slutresultat, avslutar Dennis Olofsson

Wikipedia: En spelmotor, är en mjukvarukomponent som hanterar en del av mekaniken i ett datorspel. Spelutvecklingsprocessen kan effektiviseras genom att återanvända eller anpassa samma spelmotor för att skapa olika spel, och även göra det lättare att portera ett spel till andra plattformar.

Handledare / examinator

Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835
Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662

Taggar