Hoppa till innehållet
Winny Lau - Civilingenjör Arkitektur med inriktning mot stadsplanering Foto: Richard Renberg
Winny Lau - Civilingenjör Arkitektur med inriktning mot stadsplanering Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dåtida och nutida stadsbyggnadsideal

Publicerad: 9 januari 2017

Upprustning och redesign av miljonprogramområden är en stor utmaning för många kommuner. Winny Lau, student på Civilingenjör Arkitektur med inriktning Stadsbyggnad vid Luleå tekniska universitet valde att i samarbete med Södertälje kommun ta fram förbättringsförslag för stadsmiljön i Geneta.

Idén om miljonprogrammet - En jämförande studie av dåtida och nutida stadsbyggnadsideal för framtida utveckling är titeln på Winny Laus examensarbete som blev en djupdykning i miljonprogrammens historik och den tidens ideal och utmaningar.

–  Under andra världskriget hade bostadsbyggandet stått still. I den efterföljande högkonjunkturen valde man att satsa stort och modernt med industriellt byggande. Miljonprogrammet pågick mellan 1965-1974, säger Winny Lau.

Exempel från miljonprogrammet - Tensta, Stockholm. Bildkälla: Wikimedia Commons
Exempel från miljonprogrammet - Tensta, Stockholm. Bildkälla: Wikimedia Commons

Andra förutsättningar

Den tidens lägenheter var ofta trånga, mörka, fuktiga med dåliga sanitära möjligheter där tuberkulosen härjade. Utedass på gården var inte ovanligt. Fabrikerna och bilens genomslag gjorde stadsmiljöerna ohälsosamma. I den kontexten föddes idealet om moderna lägenheter inom bilavstånd från fabriker och innerstad. Man ville bygga moderna och hälsosamma lägenheter nära naturen.

–  Många bostadsområden från miljonprogrammet har idag dåligt rykte men det beror ofta på den sociala situationen i området och långt avstånd till städernas centrum där förtätad blandstad är dagens stadsbyggnadsideal. Det behöver inte betyda att miljonprogramsområdet är dåligt planerat, säger Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet och handledare för Winny Laus examensarbete.

Geneta i Södertälje

I arbetet med stadsdelen Geneta i Södertälje har Winny Lau intervjuat både boende och stadsplanerare. Hon har även utfört referensstudier på andra områden med liknande utmaningar; Rinkeby/Tensta i Stockholm, Bergsjön i Göteborg och Holma i Malmö.

–  I mitt arbete med stadsplanering i Geneta har jag försökt sammanföra dåtidens ideal med dagens genom att bland annat förtäta bebyggelsen och bygga bort otrygga miljöer som kan vara allt från mörka gångtunnlar till oanvända stora naturområden. Jag har försökt ta vara på det positiva och förstärka dessa mötesplatser och stråk. Vissa områden har gjorts bilfria och handelsplatsen har förtätats, säger Winny Lau.

Minskad handel

Ett problem som många områden idag måste hantera är den utflyttning av handel som sker till följd av våra stormarknader. Behovet av funktioner som bank, post och mindre butiker har minskat från den tid då miljonprogrammens så kallade.grannskapscentra byggdes och många lokaler är tomma idag. Mycket av arbetet idag handlar om omstruktureringar och centralisering av banker och postkontor som inte finns längre.

–  Här måste man hitta andra möjligheter för att utveckla levande miljöer, det är en utmaning vi har från Ystad till Haparanda, avslutar Kristina Nilsson.

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor, Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678

Taggar