Hoppa till innehållet
Karin Jönsson-Loo, Lina Olofsson och Rebecka Johansson. Fotograf Johan Stenvall

Examensarbete på Monash University

Publicerad: 9 mars 2015

För första gången har studenter från programmet Civilingenjör arkitektur valt att utnyttja möjligheten att göra examensarbetet i Australien. Luleå tekniska universitet har alliansavtal med ett hundratal universitet runt om i Europa och världen, bland annat i USA, Kanada, Australien, Indien, Kina, Sydkorea och Singapore.

Karin Jönsson-Loo, Rebecka Johansson och Lina Olofsson tog kontakt med professor Diego Ramirez på Monash University i Melbourne och det blev ett lyckat samarbete.

–  Vi satt tillsammans med en forskningsgrupp som i uppstartskedet projektet “Rethinking architecture and urbanism in assisted living environments” studerade tillgängliga boenden i olika länder för att få inspiration till sitt projekt. Projektgruppens uppfattning var att Sverige är ett framstående land inom fysisk tillgänglighet där personer med fysisk funktionsnedsättning har bättre möjligheter till full delaktighet än vad motsvarande personer har i Australien. Denna uppfattning väckte intresse att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och Australien när det kommer till fysisk tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning, säger Karin Jönsson-Loo.

Melbourne, Australien. Foto: Karin Jönsson-Loo
Melbourne, Australien. Foto: Karin Jönsson-Loo

Karin och Rebeckas examensarbete är avgränsat till personer med nedsatt rörelseförmåga och till publika lokaler. Inom dessa avgränsningar har de jämfört ländernas lagar och politik när det kommer till fysisk tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Lina Olofsson skrev ett eget arbete som är inriktad på fysisk tillgänglighet i bostäder.

Arbetet har sin grund i alla människors lika värde och rättigheter. Alla människor, oavsett funktionsnedsättning har rätt att känna full delaktighet i samhället. För att detta ska vara möjligt måste samhället vara fysiskt tillgängligt.

–  Att få skriva examensarbete på Monash University har varit en väldigt rolig och spännande upplevelse. Vi trivdes väldigt bra på universitetet och fick en god kontakt med ett par forskare i forskningsgruppen. Eftersom forskningsgruppen var intresserad av Sveriges arbete med fysisk tillgänglighet var det extra roligt att kunna bistå med information och kunskap om Sverige. Under våra veckomöten med gruppen kunde vi alltså göra ett utbyte av kunskap vilket var roligt och lärorikt, säger Karin Jönsson-Loo.

Monash University

Allians- och avtalsuniversitet