Jennie Sjöholm, Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Invald i Svenska byggnadsvårdsföreningens styrelse

Publicerad: 23 juni 2014

Jennie Sjöholm, doktorand i arkitektur, har blivit invald i styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen. Det är en ideell förening som verkar för att försvara, vårda och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider.

Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie, med en masterexamen i kulturvård från Göteborgs universitet. Hon har tidigare arbetat på Norrbottens museum, där hon bland annat genomfört dokumentationer och utredningar, gett rådgivning i byggnadsvårdsfrågor, och haft uppdrag som antikvariskt sakkunnig. Hon har också gått påbyggnadsutbildningen i Restaureringskonst vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan 2009/2010, när temat var ”Kirunas framtid: Kan man flytta en stad?”.

Berätta lite om din forskning vid Luleå tekniska universitet

- Jag har under många år följt stadsomvandlingen av Kiruna, och den utgör fallstudie för min forskning om kulturarvsprocesser i den byggda miljön. Det handlar om hur bebyggelse värderas och omvärderas som kulturmiljö, och vilka konsekvenser det blir för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid större förändringar i stadsmiljöer, säger Jennie Sjöholm.

Vad betyder uppdraget i styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen?

- Föreningen är verksam i hela landet, där medlemmarna är alltifrån enskilda husägare och arkitektoniskt intresserade till hantverkare och andra yrkesverksamma aktörer. Som styrelseledamot har man ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet och att följa frågor som är viktiga för föreningen. Att samarbeta med andra organisationer och att utveckla kontakterna inom byggnadsvårdsområdet, inte minst internationellt, är en del av detta.

Hur ser planen ut för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Kiruna?

- Det finns ett avtal mellan Kiruna kommun och gruvbolaget LKAB som innebär att LKAB kommer att bekosta flytten av upp till 21 byggnader som påverkas av malmbrytningen.​ En kommunal kulturmiljöanalys färdigställdes maj 2014. Enligt denna bör fler byggnader bevaras genom att flyttas, men några beslut för hur detta ska genomföras, eller var de flyttade byggnaderna ska placeras, har ännu inte fattats.

Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades 1975, för att fortsätta det arbete som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret. Föreningen verkar för att försvara, vårda och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer. Detta görs bland annat genom att främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia, främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse, hålla kunskap om äldre byggnadsteknik levande, samt bedriva opinionsbildning som rör byggnadsvård och byggnadskultur. Detta görs bland annat genom arrangemang av temadagar, utställningar och byggnadsvårdsläger, men också genom att dela ut byggnadsvårdsstipendier och utnämna årets byggnadsvårdare.  Svenska byggnadsvårdsföreningen ger också ut tidskriften Byggnadskultur.

Jennie Sjöholm

Sjöholm, Jennie - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491849

Taggar