Jennie Sjöholm
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jennie.sjoholm@ltu.se
0920-491849
E1004 Luleå


Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och disputerad i Arkitektur med inriktning på kulturmiljö och kulturarv. Forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön.

Styrelseuppdrag

Forskning

Publikationer

Konferensbidrag

Demolition, dislocation and documentation in transforming mining towns (2020)

Sjöholm. J
Ingår i: Cultural heritage compensation, Approaches to transformation of sites with cultural values and architectural qualities, s. 175-196, Chalmers University of Technology, 2020
Artikel i tidskrift

Urban conservation and urban morphology in Kiruna, Sweden (2020)

Sjöholm. J, Hidman. E
Urban morphology
Kapitel i bok, del av antologi

Förändringar i Kirunas byggda kulturmiljö (2019)

Sjöholm. J
Ingår i: Tornionlaakson vuosikirja / Tornedalens årsbok 2018-2019
Artikel i tidskrift

Norrbotten's Technological Megasystem (2019)

Sjöholm. J
TICCIH Bulletin, Vol. 85, s. 3-6
Konferensbidrag

Norrbotten's Technological Megasystem as a heritage discourse (2019)

paradoxes and controversies
Luciani. A, Sjöholm. J
Paper presented at : Tangible – Intangible Heritage(s) – Design, social and cultural critiques on the past, the present and the future. 13 – 15 June 2018, University of East London, UK.