Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Arkitektur

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För civilingenjörsexamen i Arkitektur, 300 hp, krävs (obligatoriska kurser): Baskurser 67.5 hp, Kärnkurser 120 hp och examensarbete 30 hp. För att erhålla examen krävs angivna kurser inom en inriktning inom teknikområdet (två valbara inriktningar). Dessutom tillkommer 30 hp valfria kurser som studenten väljer själv.

I övrigt gäller att kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete) ska omfatta minst 90 hp av utbildningen.

Praktik omfattande 7 månader rekommenderas efter sjätte terminen, men är ej obligatorisk.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Husbyggnad
  • Stadsbyggnad

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 67,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0002B Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
D0054A Skiss- och rittekniker 7,5 Grundnivå
D0056A Visualiseringstekniker 7,5 Grundnivå
F0007B Teknisk Arkitektur 15,0 Grundnivå
F0012B Konceptuell design 7,5 Grundnivå
F0019B Arkitekturhistoria 7,5 Grundnivå
F0020B Gestaltning och funktion 7,5 Grundnivå
F0021B Urban design 7,5 Grundnivå
J0052N Juridik i samhällsbyggnadsprocessen 7,5 Grundnivå
K0002B Byggmaterial 7,5 Grundnivå
P0007B Byggprojektledning 7,5 Grundnivå
V0015B Hållbart byggande 7,5 Grundnivå
W0007B CAD & VR 7,5 Grundnivå
W0008B Byggnadsfysik 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 90 Högskolepoäng