"Vill förena duodji som konsthantverk med arkitektur"

Publicerad: 10 april 2018

Namn: Johanna Minde
Ålder: 28 år
Hemort: Luleå
Utbildning: Civilingenjör Arkitektur

Examensarbetet för en kandidat i arkitektur med titeln "Samisk arkitekturprägel i teori och gestaltning" presenterades av Johanna Minde i mars 2018 vid Luleå tekniska universitet.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Arbetet behandlar hur samisk arkitekturprägel kan gestaltas, både i teori och i praktiken. De tre ansatserna samisk byggnadstradition som grund, igenkänning, samt utan referens till tidigare byggnadsstrukturer utgör stommen för teoridelen i arbetet. Jag har också utfört ett sidoprojekt till ett befintligt program, via Murman Arkitekter, där jag praktiserat teorin i ett reellt projekt.

Vilka slutsatser har du kommit fram till i detta arbete ?

Samisk arkitekturprägel är ett komplext ämne. I och med att det inte finns några specifika arkitektoniska former som är ämnat det samiska, finns det heller inget rätt eller fel när man ska gestalta modern arkitektur för samiska ändamål. Däremot är igenkänning en viktig ingrediens för samisk arkitekturprägel och kan nås på flera sätt. Inte bara via visuella referenser utan även genom att konvertera kärnvärdena i den samiska kulturen till arkitekturen.

Samiskt hantverk av Johanna Minde. Foto med tillstånd av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Foto: Carl-Johan Utsi
Samiskt hantverk av Johanna Minde. Foto med tillstånd av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Foto: Carl-Johan Utsi

Vad har du för planer efter studietiden? Vad vill du helst arbeta med ?

Planen är att läsa vidare till en civilingenjörsexamen. Det finns även mycket kvar att utforska när det kommer till samisk arkitekturprägel och det hade varit roligt göra det genom praktiska experiment. På sidan av mina studier arbetar jag med duodji, samisk slöjd. Jag funderar just nu över hur man kan förena duodji som konsthantverk med arkitektur.

Handledare/examinator för detta examensarbete var Hans Walloschke och Jennie Sjöholm. Extern handledare var Ulla Alberts från Murman Arkitekter och opponent var Sara Kjellin.

Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491849
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser