Hoppa till innehållet

Civilingenjör Brandteknik

90 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Det här är en påbyggnadsutbildning för dig som redan har en brandingenjörsexamen. Utbildningen ger dig kunskaper om byggnader och dess bärförmåga vid brand och krävs för att gå vidare till en forskarutbildning inom brandteknik.

Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Med en civilingenjörsexamen inom brandteknik behärskar du byggkonstruktion och brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner.

Utbildningens innehåll

Civilingenjör brandteknik är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på brandingenjörens kompetens inom brandteknik med numeriska och analytiska beräkningsmetoder för brandutveckling och byggnaders bärförmåga vid brand. Som civilingenjör i brandteknik kan du dimensionera konstruktioner för brandsäkra byggnader, samt bedöma risker med de konstruktioner som redan byggts. Du lär dig även om datorstödd projektering vilket är centralt i dagens och framtidens byggprojekt.

Var kan jag jobba?

Som civilingenjör inom brandteknik kan du, förutom de yrken som en brandingenjörsexamen leder till, arbeta inom t.ex. konstruktionsavdelningar som specialist inom byggnaders bärförmåga vid brand och du kommer att ha stora möjligheter att bidra till byggandet av framtidens hållbara samhälle. Din kompetens är också värdefull för räddningstjänster, försäkringsbolag, myndigheter med flera. Civilingenjörsexamen ger även behörighet för forskarstudier.


Anmälan
Civilingenjör Brandteknik
Luleå, Normal, Våren 2022

Startdatum 2022-01-17, v.03 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-95039
2021-10-15
15
Förkunskapskrav

Brandingenjörsexamen (210 högskolepoäng (Hp)) varav minst 22,5 Hp matematik, 7,5 Hp fysik, 7,5 Hp matematisk statistik, 7,5 Hp ekonomi och 7.5 Hp kemi alternativt 180 Hp från Brandingenjörsutbildningen (TYBRG vid LTU), inklusive kurserna Branddynamik 1 och 2, och registrering på examensarbeteskursen på ovan nämnda utbildning

Urval

Meritvärdering baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265