Hoppa till innehållet

Civilingenjör Brandteknik

90 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå
Det här är en påbyggnadsutbildning för dig som redan har en brandingenjörsexamen. Utbildningen ger dig ytterligare kompetens inom brandteknik och krävs för att gå vidare till en forskarutbildning inom brandteknik.

Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Brandingenjörens främsta uppgift är att förebygga olyckor och tillbud. Med en civilingenjörsexamen inom brandteknik lär du dig ytterligare om brandteknisk dimensionering och byggnaders konstruktion.

Utbildningens innehåll

Påbyggnadsutbildningen bygger vidare på brandingenjörens kompetens inom brandteknik och riskhantering med numeriska och analytiska beräkningsmetoder för diverse situationer, såsom brandutveckling, evakuering och sprinklersystem samt kunskap om hur byggkonstruktioner fungerar under ett brandförlopp. Som civilingenjör i brandteknik ska du kunna dimensionera brandsäkra hus och lokaler samt bedöma risker med de konstruktioner som finns. Du ska även kunna nyttja de brandtekniska dimensionerings- och beräkningsmetoder som finns, till exempel performance based design eller numerisk modellering.

Var kan jag jobba?

Som civilingenjör inom brandteknik kan du förutom de yrken som en brandingenjörsexamen leder till, även arbeta som konstruktör av brandskydd. Civilingenjörsexamen ger också behörighet för forskarstudier.

Anmälan
Civilingenjör Brandteknik
Luleå, Normal, Våren 2021

Startdatum 2021-01-18, v.03 2021
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-95032
2020-10-15
15
Förkunskapskrav

Brandingenjörsexamen (210 högskolepoäng (Hp)) varav minst 22,5 Hp matematik, 7,5 Hp fysik, 7,5 Hp matematisk statistik, 7,5 Hp ekonomi och 7.5 Hp kemi alternativt 180 Hp från Brandingenjörsutbildningen (TYBRG vid LTU), inklusive kurserna Branddynamik 1 och 2, och registrering på examensarbeteskursen på ovan nämnda utbildning

Urval

Meritvärdering baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

  • Akademiska: 100%
Öppen för sen anmälan
Ansök här»

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265