Hoppa till innehållet

Civilingenjör Datateknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Det digitala samhället växer snabbt och datatekniker spelar ofta en huvudroll. Den här samhällsutvecklingen skapar utmaningar på datorbaserade lösningar och system som är etiska, hållbara, och som är till nytta. Efter utbildningen är du expert på att skapa kreativa lösningar på komplexa problem.

På utbildningen får du kompetens att designa datorbaserade system och lösningar. Efter utbildningen kan du tillämpa teknik som exempelvis AI, databehandling och analys, beräkningsmetoder, mikrodator lösningar, distribuerade lösningar och människa-dator interaktion. Du kan då skapa lösningar med användningsområden inom medicin och hälsa, processindustrin, automation, underhållning och avancerade nätverkstjänster. Oavsett om du vill jobba som specialist eller ledare utvecklar du under utbildningens gång den praktiska erfarenhet och djupa teoretiska kunskap som branschen kräver.

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren läser du kurser inom mjukvaru- och hårdvarudesign samt ingenjörsmetodik tillsammans med grundläggande kurser i matematik. Under ditt fjärde och femte studieår väljer du inriktning mot informations- och kommunikationsteknik, industriella datorsystem eller interaktiva system. I din inriktning ingår också en stor projektkurs som genomförs i grupp och i nära samarbete med olika företag eller forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa och vidareutveckla din nyvunna kompetens, hitta industrianknytning och bygga arbetsnätverk.

Inriktningar

Informations- och kommunikationsteknik:  Du får fördjupade kunskaper i systemutveckling, datornätverk, avancerad programmering och databehandling, samt färdigheter i design och simulering av algoritmer och datorbaserade system. Du kommer att lära dig att tillämpa dina kunskaper mot olika beräknings- och kommunikationssystem och distribuerade system.

Industriella datorsystem:  Du får fördjupad kunskap om avancerade system bestående av samverkande datorbaserade systemkomponenter, till exempel tidskritiska tillämpningar inom industrin, industriell automation och robotik. Denna profil är mer tvärvetenskaplig och ger en bred kunskap om olika aspekter av datorer som komponenter i stora tekniska system. 

Interaktiva system:  Du får fördjupade kunskaper i, och förståelse för, teori och metodik för interaktiva system och användarinteraktion. Du kommer också att få särskilt kunnande och särskilda färdigheter i design, utveckling och utvärdering av tekniska system för visualisering, distribuerad realtidskommunikation och interaktivitet med tillämpningar inom exempelvis dataspel

Var kan jag jobba?

Du får en bred teknisk kompetens och kan göra karriär som nyckelperson på mindre innovationsföretag, arbeta på ett större industriföretags forsknings- eller utvecklingsavdelning eller gå vidare med forskarstudier. Utbildningen gör dig väl förberedd för branschens och samhällets utmaningar för framtidens datorbaserade system och lösningar. 

Anmälan
Civilingenjör Datateknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87014
2023-04-17
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jingsen Chen

Jingsen Chen, Biträdande professor

Organisation: Kommunikations- och beräkningssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492044
Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor, Meriterad lärare

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493177