Hoppa till innehållet

Civilingenjör Datateknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Det digitala samhället växer snabbt och kreativa datatekniker spelar ofta en huvudroll. En datatekniker ställs ofta inför intressanta utmaningar på en internationell arbetsmarknad. Efter utbildningen är du expert på att skapa datorbaserade lösningar på komplexa problem.

På civilingenjörsutbildningen i datateknik får du kompetens att designa datorbaserade system och lösningar. Efter den femåriga utbildningen kan du utveckla styrsystem med mikroprocessorer, konstruera datornätverk, tillverka applikationer för att överföra och visualisera information i realtid – allt tillämpbart inom skilda områden som processindustri, automation, underhållning, medicin och avancerade nätverkstjänster. Oavsett om du vill jobba som specialist eller ledare utvecklar du under utbildningens gång den praktiska erfarenhet och den djupa teoretiska kunskap som branschen kräver.

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren läser du kurser inom mjukvaru- och hårdvarudesign samt ingenjörsmetodik tillsammans med grundläggande kurser i matematik. Under ditt fjärde och femte studieår väljer du inriktning mot informations- och kommunikationsteknik, industriella datorsystem eller interaktiva system. I din inriktning ingår också en stor projektkurs som genomförs i grupp och i nära samarbete med olika företag eller forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa och vidareutveckla din nyvunna kompetens, hitta industrianknytning och bygga arbetsnätverk.

Inriktningar

Informations- och kommunikationsteknik: Du får fördjupade kunskaper i systemutveckling, datornätverk, avancerad programmering och databehandling, samt färdigheter i design och simulering av algoritmer och datorbaserade system. Du kommer att lära dig att tillämpa dina kunskaper mot olika beräknings- och kommunikationssystem och distribuerade system.

Industriella datorsystem: Du får fördjupad kunskap om avancerade system bestående av samverkande datorbaserade systemkomponenter, till exempel tidskritiska tillämpningar inom industrin, industriell automation och i autonoma system. Denna profil är mer tvärvetenskaplig och ger en bred kunskap om olika aspekter av datorer som komponenter i stora tekniska system.

Interaktiva system: Du får fördjupade kunskaper i, och förståelse för, teori och metodik för interaktiva system och användarinteraktion. Du kommer också att få särskilt kunnande och särskilda färdigheter i design, utveckling och utvärdering av tekniska system för visualisering, distribuerad realtidskommunikation och interaktivitet.

Var kan jag jobba?

Du får en bred teknisk kompetens och kan göra karriär både som specialist och som ledare samtidigt som du får expertkunnande inom just ditt intresseområde. Du kan arbeta som nyckelperson på mindre innovationsföretag, arbeta på ett större industriföretags forsknings- eller utvecklingsavdelning eller gå vidare med forskarstudier.

Anmälan
Civilingenjör Datateknik
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87416
2020-04-15
70

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jingsen Chen

Jingsen Chen, Universitetslektor

Organisation: Kommunikations- och beräkningssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492044
Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493177