Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Datateknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För civilingenjörexamen från programmet Datateknik (300 högskolepoäng, Hp) krävs: baskurser 52,5 Hp, kärnkurser 135 Hp samt inriktningsgivande kurser om 82,5 Hp inom ”Informations- och kommunikationsteknik”, "Interaktiva system", eller "Industriella datorsystem". Inriktningsgivande kurser inkluderar 22,5-30 Hp obligatoriska kurser, valbara kurser om 7,5 Hp (Informations- och kommunikationsteknik), 7,5Hp (Interaktiva system), eller 15 Hp (Industriella datorsystem) samt ett projektarbete om 15 Hp och ett examensarbete om 30 Hp inom inriktningsämnet. Inriktningarna är tvingande, med kursvalskrav enligt utbildningsplanen för respektive examensinriktning. Av de 300 högskolepoängen ska kurser väljas så att minst 90 Hp är kurser på avancerad nivå, varav 30 Hp utgörs av examensarbetet. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Industriella datorsystem
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Interaktiva system

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 135 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0002E Datorkommunikation 7,5 Grundnivå
D0003E Realtidssystem 7,5 Grundnivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
D0010E Objektorienterad programmering och design 7,5 Grundnivå
D0011E Digitalteknik 7,5 Grundnivå
D0012E Algoritmer och datastrukturer 7,5 Grundnivå
D0013E Mikrodatorteknik 7,5 Grundnivå
D0015E Datateknik och ingenjörsvetenskap 7,5 Grundnivå
D0018E Databasteknik 7,5 Grundnivå
D0020E Projekt i datateknik 15,0 Grundnivå
D0029E Dator- och nätverkssäkerhet 7,5 Grundnivå
D0033E Maskininlärning och mönsterigenkänning 7,5 Grundnivå
D7032E Programvaruteknik 7,5 Avancerad nivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
M0009M Diskret matematik 7,5 Grundnivå
R0004E Modellering och reglering 7,5 Grundnivå
S0004E Signaler och system 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 82 Högskolepoäng