Läsordning
Civilingenjör Datateknik

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2017
vårterminen 2018
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 3+5
7,5 Hp
Schemamodul 2+6
7,5 Hp
Schemamodul 1+5
7,5 Hp
Schemamodul 1+5
7,5 Hp
Schemamodul 3+4+6

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2018
vårterminen 2019
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom Inriktning

Årskurs 5, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom Inriktning