Hoppa till innehållet
Stina Bäckström och Anton Larsson är klara med sina ingenjörsstudier vid LTU.

Examensarbeten med energi i fokus

Publicerad: 14 februari 2014

En nybyggd förskola med modern teknik och en ridanläggning med hög energiförbrukning. Förutsättningarna var väldigt olika när två exjobb på temat energianvändning och energieffektivisering presenterades.

Anton Larsson, student på Civilingenjör maskinteknik hade i sitt examensarbete studerat energianvändningen vid Spira förskola i Luleå. Förskolan byggdes 2012 med energibesparing i åtanke och Anton jämförde bland annat faktisk energianvändning med data som tagits fram i simuleringar innan fastigheten byggdes.  

Lägre förbrukning med modern teknik

– Även om förbrukningen visade sig vara högre än beräknat så har man gjort ett riktigt bra jobb med byggnaden såväl estetiskt som energimässigt. Energiförbrukningen ligger på ungefär hälften av genomsnittet bland förskolor, och det mesta som belysning och motorvärmare är automatiserat. Man har även minskat behovet av inomhusbelysning genom att ha högt belägna fönster för att få in så mycket naturligt ljus som möjligt. Under dessa finns radiatorer för att stoppa kallras. I övrigt värms byggnaden upp med golvvärme, vilket är mer behagligt än radiatorer, säger Anton Larsson.

Vill göra skillnad

Hans examen inom Maskinteknik med inriktning mot uthålliga energisystem motsvarar den som idag ges på Civilingenjör Hållbar energiteknik.

– Jag har ett intresse för energi och klimat och vill i framtiden vara med och hindra den negativa utveckling som sker. Hade Civilingenjör Hållbar energiteknik funnits när jag började läsa hade jag valt den utbildningen, säger Anton Larsson.

På uppdrag av företaget Imtech Ventilation studerade Anton även hur energiförbrukningen påverkades av ventilationen. Exempelvis så kunde han se att drifttiden på ventilationen hade stor inverkan på energianvändningen.

Energikrävande stall

Stina Bäckströms examensarbete var en del av ett projekt på Norrbottens energikontor NENET. Liksom Anton hade hon fokuserat på energi, där hon undersökte hur energiförbrukningen vid ridanläggningen i Råneå kan minskas.

– På ridanläggningen gick det åt väldigt mycket energi, främst till uppvärmning. Mina förslag på förbättringar gällde exempelvis att installera sensorstyrd belysning, timerstyrda motorvärmare, förbättra isoleringen samt att byta ut underlaget i ridhuset till sågspån, kutterspån eller klenflis. Nuvarande underlag bestod av sand och grus, och för att undvika för mycket damm var man tvungen att spola med vatten. En avfuktare gick dygnet runt på grund av detta vilket drog mycket ström, säger Stina Bäckström, nybliven högskoleingenjör.

Stina föreslog även byte av värmesystem från direktverkande el till bergvärme.

– Det är en beprövad teknologi, bergvärme har låg kostnad, och den är pålitlig och energieffektiv.

Hjälpsamma lärare

På frågan om de är nöjda med sin utbildning vid LTU så var de helt överens.

–  Jag är jättenöjd med utbildningen! Kurserna är intressanta och lärarna är engagerade och intresserade av studenterna, det är otroligt viktigt. Du kan när som helst gå till din lärare och säga att det här förstår jag inte, så får du hjälp. Sedan är det väldigt bra sammanhållning mellan studenterna, där tror jag den inledande Nolleperioden har stor betydelse, säger Anton Larsson.