Hållbara lösningar av blivande energiingenjörer

Publicerad: 11 december 2015

HET-dagen, som handlar om framtidens smarta energilösningar, var fullspäckad med intressanta studentprojekt, föredrag av företagsrepresentanter och forskare, posterpresentationer, samt en avslutande middag.

– Ni går en ljus framtid till mötes!

Det sa Gunnar Sundström, avdelningschef och projektledare vid WSP, ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Han syftade då på energiingenjörenas viktiga uppgift när det gäller att hitta tekniklösningar för en hållbar miljö.

Luftspalt motverkar isbildning

Goda lösningar var också något som HET-dagens deltagare fick ta del av när åtta studentgrupper på civilingenjör hållbar energiteknik presenterade sina projekt på kursen energiteknisk huvudkurs. En av grupperna hade tittat på problemet med isbildning som uppstår när snö smälter på så kallade varma tak.

– Efter att ha jämfört flera lösningar, bland annat elslingor i taket, så kom vi fram till att det bästa ur miljösynpunkt vore att kunna göra en luftspalt på det varma taket. Dock är det många faktorer som spelar in och vi vet inte om det är tekniskt eller ekonomiskt möjligt, det kräver att den underliggande konstruktionen klarar punktlasterna som uppstår när man reglar upp luftspalten, säger Malin Nordstedt, som läser sista året på civilingenjör hållbar energiteknik.

Isolering bästa alternativet

Linda Levén och Johan Koskinen, också de studenter på civilingenjör hållbar energiteknik, hade samarbetat med Älvsbyhus för att undersöka temperatur och fukttillstånd i krypgrunder.

– Ett problem med krypgrunder, särskilt sommartid, är mögel som kan uppstå när det kommer in varm luft i grunden som träffar kalla ytor. Då kan det skapa kondens på exempelvis bjälkar i trä som leder till mögel. Vi undersökte många metoder för att minska problemet med fukt och vi kom fram till att det bästa är att isolera grunden när den byggs, säger Johan Koskinen.

– För befintliga krypgrunder skulle jag rekommendera en termisk avfuktare i kombination med lite isolering i botten på krypgrunden, för att ta bort en del av kylan från marken, säger Linda Levén.

Lätt för att lära

Tanken med kursen är att studenterna ska få arbeta åt företag i verkliga projekt som liknar de utmaningar de sedan får i arbetslivet.

– Projektet har varit väldigt givande och jag har utvecklat ett annat tänk för att hitta nya idéer. Det har blivit lätt att lära sig nya saker, man kan lägga på det på den kunskap man redan har, säger Johan Koskinen.

– Släpp loss tyglarna när du sitter i planeringsstadiet. Titta inte på befintliga lösningar utan våga tänka utanför boxen. Lita på dig själv och den kunskap du byggt upp under din studietid, säger Viktor Naeslund, student på civilingenjör hållbar energiteknik.

De övriga projekten på energiteknisk huvudkurs det här året var:

  • Gas to liquid från masugnsgas, Swerea MEFOS.
  • Transient simulering av värmeflöden i en trycksatt pulverförgasare, SP ETC.
  • Beräkningsmodell för värmeväxling av processgas, LKAB.
  • Driftoptimering av värme och elproduktion vid Gällivare Energi.
  • Småskalig biokraft, SP Borås.
  • Optimization of windmill service, Wind Power Service Sweden.