Hoppa till innehållet
Ida Linn Näzelius
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Få kontakter med potentiella arbetsgivare redan under studietiden

Publicerad: 28 februari 2022

Ida-Linn Näzelius är alumn från Luleå tekniska universitet och VP of Environment and Society på H2 Green Steel i Boden. Företaget har ett stort behov av arbetskraft med hållbarhetskompetens och samarbetar med universitetet i utbildningen av framtidens ingenjörer.

Den gröna omställningen går med en rasande fart i Norr- och Västerbotten. En av flera nya satsningar i regionen är H2 Green Steel där man planerar fossilfri produktion av stål med hjälp av vätgas. Stålproduktionen beräknas starta år 2024 och förväntas skapa 1 500 arbetstillfällen i regionen.

Ida-Linn Näzelius jobbar med miljö- och samhällsutveckling på företaget. Ståltillverkningen på H2 Green Steel ska belasta miljön så lite som möjligt. Men för att kunna rekrytera rätt sorts kompetens är företaget beroende av att regionen har en väl fungerande välfärd och kan erbjuda en stimulerande fritid.

– Jag har täta kontakter med beslutsfattare i Bodens kommun, allt från rektorer på gymnasiet och YH-utbildningar till kommunpolitiker. Vi kommer att behöva rekrytera en massa folk med gymnasie- eller YH-kompetens, men även en stor del personal med högskoleutbildning och därför jobbar vi också nära både forskningen och utbildningen på Luleå tekniska universitet, säger Ida-Linn Näzelius som själv har en civilingenjörsexamen i energiteknik samt en doktorstitel i samma ämne från universitetet.

Hon beskriver studietiden vid Luleå tekniska universitet med värme.

– Ju längre vi läste desto fler kurser kunde vi välja själv. Det var roligt att få skräddarsy sin egen utbildning. Jag etablerade många kontakter med lärarna och forskarna på universitetet som jag har glädje av än idag.

Efter utbytesstudier i Montréal i Kanada återvände hon till Luleå där hon genomförde ett doktorandprojekt om slaggbildningsprocessen i samband med biomassaförbränning. Projektet utmynnade bland annat i en modell för hur man kan förutsäga vilken sorts slagg man får beroende på val av förbränningsmetod.

Parallellt med doktorandstudierna var hon med och startade två bolag – en privat förskola och ett tjänsteföretag som idag främst jobbar med elinstallationer. Hon jobbade som utvecklingsingenjör och forskningsledare på SSAB när erbjudandet om tjänsten på H2 Green Steel dök upp. Det kändes helt rätt i tiden, både på ett personligt plan och i ett samhällsperspektiv.

– Det kändes roligt att få vara med i en satsning som sker på hemmaplan. Det kändes också inspirerande att få vara en del i en satsning som på kort tid kommer att göra ett positivt avtryck i miljön och sysselsättningen.

Ida-Linn Näzelius menar att framtidens ingenjörer kommer att behöva kompetens om hållbarhetsfrågor.

– Jag tror att synen på hållbarhet har förändrats. Min uppfattning är att ingenjörsutbildningarna har förändrats och att dagens studenter väljer sin utbildning med mycket större medvetenhet än vi gjorde på min tid. Den tekniska utvecklingen går oerhört snabbt. Att jobba på ett nytt stålverk blir något helt annat. De digitala lösningar som har tagits fram under pandemin är ett utmärkt exempel på vad vi kan åstadkomma på kort tid om vi bara samarbetar.

Framtidens ingenjörer kommer även att behöva en bredare kulturell kompetens.

– Vi rekryterar expertis från hela världen. Därför är det viktigt att våra medarbetare har en förståelse för olika kulturer.

Den som väljer att studera till civilingenjör vid Luleå tekniska universitet har osedvanligt goda förutsättningar att få ett spännande jobb i den gröna industrin enligt Ida-Linn Näzelius.

– Du kommer att få kontakter med potentiella arbetsgivare redan under studietiden. Vi på H2 Green Steel planerar att jobba nära universitetet i olika projektarbeten Det kommer att handla om reell problemlösning av frågor som är viktiga för vårt företag, och lösningarna kommer att tillämpas.