Framtida arbete inom energi- och miljöområdet

Publicerad: 14 januari 2009

Civilingenjörsutbildningen Hållbar energiteknik kommer att kräva en del av dig som student men efter examen står du väl rustad för framtidens jobb och utmaningar.

Utmaningarna inom energi- och miljöområdet är av gigantiska proportioner för framtidens ingenjörer och arbetsmarknaden växer mycket starkt.

Stigande energipriser medför att intresset för att ersätta gammal teknik ökar snabbt.

Inom energiområdet finns en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft som bara kommer att öka.

Sol och vindkraft.jpg