Joakim_Lundgren

Möt en lärare - Joakim Lundgren

Publicerad: 21 november 2013

Hej där, vem är du?

– Jag heter Joakim Lundgren och är biträdande professor vid Avdelningen för Energivetenskap. Jag forskar och undervisar i ämnet Energiteknik.

Vilka kurser undervisar du i?

– Jag är examinator för kurserna Hållbara energisystem (Sustainable Energy Systems) och Förnybara drivmedel (Renewable Motor Fuels) i vilka jag har de flesta undervisningspassen.

Varför ska man läsa Civilingenjör Hållbar energiteknik vid LTU?

– En hållbar energiförsörjning är kanske den viktigaste nyckeln till ett globalt hållbart samhälle, men vägen dit är dessvärre mycket lång. För att nå dit behövs bland annat energiingenjörer som är tekniskt mycket kompetenta men som också har ett systemtänkande och som kan se lösningar från olika perspektiv. Kombinationen av avancerad energiteknik med ett brett energisystemperspektiv är något som vår utbildning präglas av. Dessutom har energiforskningen vid LTU just nu kraftig medvind. Samtliga lärare som undervisar i programmet arbetar med spännande och banbrytande forskning, vars forskningsfrågor och resultat ofta får en betydande plats i kurserna.

Varför är ditt område intressant?

– Samtidigt som världen använder mer och mer energi så har fortfarande mer än 2.5 miljarder människor på jorden inte daglig tillgång till modern energi som exempelvis elektricitet. Utsläppen av miljöfarliga ämnen, framförallt växthusgaser, från energiprocesser och transporter ökar snabbare än någonsin tidigare. Därför anser jag att världens energiförsörjning är en av de absolut mest centrala globala frågorna just nu. Sverige kan inte lösa alla problem, men vi har alla förutsättningar att demonstrera hur ett hållbart energisamhälle kan se ut och kan bli ett föregångsland som andra förhoppningsvis kan ta efter. Detta vill jag vara med att bidra till.

Vad är det bästa med att arbeta som lärare?

– Jag värdesätter kontakten med studenterna oerhört mycket. Det känns också som ett stort privilegium att få chans att väcka studenternas intresse för en mycket viktig global fråga. 

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning är just nu fokuserad på systemanalyser gällande en industriell integrering för att producera förnybara drivmedel och gröna kemikalier. Sverige har gott om skogsbiomassa och olika typer av cellulosabaserat avfall som potentiellt kan användas till framtida storskalig produktion av avancerade biodrivmedel, som inte konkurrerar med matproduktion.

– Eftersom Sverige har satt som mål att vara oberoende av fossila bränslen inom transportsektorn år 2030 och helt fossilfritt 2050, så är detta en absolut nödvändighet. Men eftersom potentialen för ett ökat uttag av biomassa är begränsad, är det av stor betydelse att använda resurserna effektivt som möjligt. Integration av drivmedelsproduktion i befintliga industrier eller fjärrvärmesystem kan vara fördelaktigt eftersom det finns goda möjligheter till effektiv värmeintegrering, utnyttjande av redan befintliga råmaterialströmmar, personalkompetenser och utrustning.

Fler artiklar med Joakim