Magda_Ljunggren

Exjobb som sparar el

Publicerad: 3 juni 2014

Magda Ljunggren från Luleå tillhör den första kullen som nu tar examen på civilingenjörsprogrammet hållbar energiteknik. Hon valde inriktningen energieffektivisering och gjorde sitt examensarbete på SSAB.

Vad handlar ditt examensarbete om?

– Mitt examensarbete handlar om att göra SSAB i Luleå mer elkraftseffektiva och genom detta sänka deras elkostnader. Jag har tagit fram förslag på effektiviseringsåtgärder och gjort kostnadsberäkningar. Mitt fokus har varit åtgärder där en stor effekt kan nås med enkla medel. Exempel på effektiviseringsåtgärder är att införa motorvärmarstolpar med tidsstyrning och att ha närvarostyrd belysning.

– Mitt arbete ger SSAB en förståelse över vad som kan göras, vilka besparingar som är möjliga och vilken insats som krävs. Jag tar även upp förslag på områden företaget kan jobba vidare med. Arbetet är även intressant för andra företag eftersom jag ger exempel på hur man kan gå tillväga vid utvärdering av möjliga effektiviseringsåtgärder.

Vad har varit roligast respektive svårast med projektet?

– Det roligaste har varit att få använda sin teoretiska kunskap i det verkliga livet. Det svåraste har varit att inte ha alla parametrar som krävs för mina beräkningar. Då har jag varit tvungen att göra uppskattningar och känslighetsanalyser för att se hur olika faktorer kan komma att påverka resultatet.

Hur har utbildningen varit tycker du?

­­­­– Det har varit väldigt lärorikt och intressant med bra kurser och engagerade lärare. Jag kan definitivt rekommendera andra att läsa den.

Vad kommer du att göra nu?

– Nu närmast väntar ett sommarjobb på SSAB och till hösten kommer jag att börja arbeta ”på riktigt”.