Hoppa till innehållet
Lisa Larsson
Foto: Victoria Lagnehag Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Jag trivs jättebra med kulturen på Luleå tekniska universitet”

Publicerad: 6 december 2021

Lisa Larsson är lärare på civilingenjör hållbar produktion och ansvarig för inriktningen produktionsinnovation som går att välja under de sista åren på utbildningen. Hon menar att innovation är avgörande för den gröna omställningen

Lisa Larsson har varit med från starten i utvecklingen av det nya programmet.

– Vi ser ett stort behov av att stärka utbudet av utbildningar fokuserade på hållbar, digitaliserad produktion eftersom det finns ett stort behov av den sortens kompetens inom industrin. Hela världen håller på att ställa om, inte minst här i Norrbotten. Vi har jobbat nära industrin, med våra studenter och forskare, både på vårt eget universitet och andra för att skapa en så relevant utbildning som möjligt.

Hon menar att utbildningen särskiljer sig från liknande utbildningar i Sverige genom att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsperspektivet, såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet behandlas.

– Det är också speciellt att vi jobbar så nära industrin. Utbildningens problemställningar har vi hämtat direkt från aktuella utmaningar i industrin. Under utbildningens gång får studenterna hjälpa företag med olika hållbarhetsfrågor. På så vis får studenterna en verklighetsförankrad utbildning samtidigt som vi kan tillföra företagen någonting.

Forskar om innovativa miljöer

Som forskare har hon fokuserat på hur produktionsinnovation kan tjäna som ett verktyg för att få till stånd en mer hållbar produktion. Hon har studerat innovationsprocesser och hur man utvecklar organisationssystem som skapar en så innovativ miljö och företagskultur som möjligt.

– Traditionellt har innovationsforskning varit fokuserad på de affärsmässiga aspekterna, det vill säga hur innovation kan öka företagets vinst. Jag har även tittat på hur innovationsförmåga kan skapa ekologiska och sociala värden. Det är ett spännande forskningsområde eftersom det handlar om människor. Det är människor som utvecklar tekniken. 

Som lärare tycker hon att det är viktigt att studenterna verkligen lär sig, inte bara bockar av en punkt i kursplanen.

– Det är roligt att jobba med unga människor som är hungriga på att lära sig. Dessutom tar jag till mig studenternas perspektiv vilket gör att jag utvecklar nya tankesätt som jag kan utveckla vidare i min forskning. Jag trivs jättebra med kulturen här på Luleå tekniska universitet där det är nära mellan lärare och studenter och nära mellan utbildning och industri.

Lisa Larsson menar att innovation är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen och citerar Albert Einstein: ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.”