Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar produktion

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen vänder sig till dig som vill utmana dagens sätt att producera och vara med att skapa framtidens hållbara produktionssystem. Här kommer du att skaffa dig kunskap och verktyg för att utforma teknik, organisation och system för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

I programmet hållbar produktion skaffar du dig de kunskaper och verktyg som krävs för att utveckla produktionssystem som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Genom hela programmet jobbar du integrerat med företag i industrin för att lösa dagens och morgondagens problem. Med lärare som forskar inom området bygger du den kompetens som krävs för att utveckla och leda produktionssystem eller verka som expert inom produktionsinnovation eller arbetsmiljö. Del av utbildningen kan studeras utomlands. Genom närheten till företag och forskning bygger du nationella och internationella nätverk.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens första tre år läser du varje termin projektkurser där du skaffar dig kunskap om hållbar produktion genom både föreläsningar och praktiskt arbete. Parallellt med detta läser du kurser som ger dig grundläggande kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Företagssamverkan är viktig genom hela programmet, och i alla projektkurser kommr du att få möjlighet att bidra till företagens utveckling. Arbetet i projektform och i nära relation till företag gör att du tidigt får kunskaper i kommunikation, projektstyrning och affärsmodeller.

Inriktningar

Utbildningens två inriktningar är nära kopplade till universitetets forskning och de forskningsområden som ingår i programmet. I båda inriktningarna kommer du delta i verklighetsförankrade forsknings- och utvecklingsprojekt kopplade till industrin. 

Produktionsinnovation
För att framtidens produktion ska bli långsiktigt hållbar och resilient krävs innovation i våra produktionssystem. Dagens lösningar är inte tillräckligt hållbara vilket betyder att morgondagens ingenjörer behöver bidra till att utveckla nya. Det är en stor och utmanande uppgift men med kreativitet, kunskap, verktyg och metoder kan processen underlättas.
Inriktningen produktionsinnovation ger dig fördjupade kunskaper om innovation och utveckling av teknik som krävs i framtidens produktionssystem, bland annat digitalisering. Du lär dig att leda utvecklingsarbete och blir även expert på innovationsprocessen med förståelse för teknikutvecklingens bidrag till hållbara produktionssystem.

Människa, teknik och organisation
Attraktiva, säkra, jämställda och inkluderande arbetsplatser ären förutsättning för hållbara produktionssystem. De sociala aspekterna av hållbar utveckling riskerar ofta att hamna i skymundan när teknikutvecklingen går snabbt och när förändringstakten är hög. Därför behövs ingenjörer med kunskap om människan i produktionssystemet och förståelse för sambanden mellan tekniska och sociala system. Attraktiva arbetsplatser är dessutom en förutsättning för företagen för att rekrytera personer med rätt kompetens.
I inriktningen människa, teknik och organisation lägger vi fokus på social hållbarhet och hur produktionssystem kan utformas för att främja arbetsplatser där människor trivs, mår bra och ges förutsättningar att utföra ett bra jobb. Du lär dig analysera och utveckla arbetsplatser och organisationer efter människors förutsättningar och behov för att uppnå socialt hållbara produktionssystem. Du blir expert på förhållandet människa-teknik-organisation och hållbar utveckling. Inriktningen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom exempelvis arbetsmiljö eller organisationsutveckling.

Var kan jag jobba?

Som civilingenjör i hållbar produktion blir du eftertraktad av nationella och internationella tillverkande företag som måste göra sin verksamhet hållbar. Du kan jobba som projektledare, produktionsingenjör, arbetsmiljöingenjör eller som företagsledare. Du är förberedd för uppgifter inom hållbar innovativ utveckling av produktionssystem och arbetsplatser, teknik och affärsmodeller. Utbildningen ger dig goda möjligheter för vidare forskarstudier.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar produktion
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80037
2022-04-19
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Joel Lööw

Joel Lööw, Biträdande universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493411
Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493262