Hoppa till innehållet

Läsordning
Civilingenjör Hållbar produktion

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Hållbar produktion: Introduktion till hållbara produktionssystem
Ny kurs
15 Hp
Hållbar produktion: Produktionssystem ur ett MTO-perspektiv
7,5 Hp

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2023
vårterminen 2024
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Hållbar produktion: Cirkulära produktionssystem
Ny kurs
15 Hp
Hållbar produktion: Produktionsutveckling som projekt

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2024
vårterminen 2025
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
Hållbar produktion: Hållbar industri och samhället
Ny kurs
15 Hp
Hållbar produktion: Integrerad produkt- och produktionsutveckling
7,5 Hp

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2025
vårterminen 2026
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 30 Hp av
30 Hp  
Valfritt utrymme
Kurser inom inriktning

Årskurs 5, planerad läsordning

höstterminen 2026
vårterminen 2027
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning