Hoppa till innehållet

Civilingenjör Industriell ekonomi

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Studenter från "I-programmet" är mycket efterfrågade och får tidigt ansvarsfyllda jobb, både i Sverige och internationellt. Du kan bland annat jobba som teknik-, IT-, eller managementkonsult, som affärsutvecklare, förändringsledare eller produktchef inom en rad olika branscher.

Programmets bredd gör att du har stora möjligheter att själv forma din utbildning. Du får tidigt omsätta dina kunskaper i praktiken och bygga relationer med industri och näringsliv. Till din hjälp finns engagerade lärare som har både praktisk erfarenhet från industrin och en gedigen bakgrund som internationellt erkända forskare. Detta präglar innehållet på kurserna och säkerställer en hög kvalitet på utbildningen. Du har även möjlighet till utlandsstudier som ger värdefulla erfarenheter och spetsar din kompetens ytterligare. Kombinerat så skapar detta en utbildning med mycket gott anseende.

Utbildningens innehåll

Under de två första åren läser du kurser i matematik och fysik för att få den naturvetenskapliga bas som du behöver i din civilingenjörsutbildning. Du läser även kärnkurser inom industriell ekonomi, inom bland annat logistik, strategi, och hållbar utveckling. Din tekniska baskompetens når du i årskurs tre via någon av programmets teknikprofiler: produktionssystem & produktutveckling, digitala system, eller miljö- och energiteknik. Parallellt läser du fördjupande kurser inom industriell ekonomi inom bland annat innovation, kvalitetsteknik och tillämpad dataanalys. Under fjärde och femte året läser du din valda examensinriktning: innovation och strategisk affärsutveckling, operations management eller hållbara industriella affärer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Du har goda möjligheter att utföra delar av dina studier utomlands då Luleå tekniska universitet har avtal om studentutbyten med ett stort antal universitet runt om i världen, till exempel i USA, Tyskland, Australien, Singapore eller Frankrike.

Inriktningar

Du formar din utbildning efter vad du vill arbeta med genom att välja en teknikprofil och en examensinriktning. Programmet ger dig bred ingenjörskompetens i kombination med specialistkunskaper inom industriell ekonomi.

Operations management innefattar kurser inom operationsanalys, datadrivet analysarbete, statistisk produkt- och processutveckling samt tillämpat förbättringsarbete.  
 
Innovation och strategisk affärsutveckling
innehåller områden som innovationsstrategi, kommersialisering av teknologi, hållbara produkt-tjänstesystem och artificiell intelligens.

Hållbara industriella affärer
innehåller områden såsom hållbarhetsledning, hållbar marknadsföring, marknadsföringsanalys och hållbar marknadskommunikation.

Var kan jag jobba?

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som projektledare, teknik-, management- eller IT-konsult, produktchef, logistikchef, hållbarhetschef eller strategisk inköpare. Vissa börjar sin karriär som trainee, ofta inom större företag, medan andra jobbar i tjänsteföretag eller startar eget.

Anmälan
Civilingenjör Industriell ekonomi
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80019
2023-04-17
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Frishammar

Johan Frishammar, Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491407