Civilingenjör Industriell ekonomi

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Studenter från "I-programmet" är mycket efterfrågade och får tidigt ansvarsfyllda poster i stora företag, både i Sverige och internationellt. Du kan bland annat jobba med verksamhetsutveckling och management inom en rad branscher, till exempel som affärsutvecklare, förändringsledare och produktchef.

Programmets bredd låter dina intressen forma din utbildning. I våra projektkurser bygger du bra relationer med industri och näringsliv och får omsätta dina kunskaper i praktiken. Till din hjälp finns våra engagerade lärare som gärna svarar på dina frågor. Många har både praktisk erfarenhet och en gedigen bakgrund som internationellt erkända forskare. Detta präglar innehållet på kurserna och säkerställer en hög kvalitet på utbildningen. Möjlighet till utbytesstudier ger dig värdefulla erfarenheter som spetsar din kompetens ytterligare. Detta skapar en utbildning med gott anseende.

Utbildningens innehåll

Under ditt första år läser du främst matematik och grundläggande fysik, för att få den naturvetenskapliga bas som du behöver för att kunna gå vidare i din civilingenjörsutbildning. Din tekniska baskompetens når du i årskurs två via en av sju teknikprofiler: produktionssystem, maskinsystem, teknisk design- produktutveckling, teknisk design- ergonomisk produktion, digitala system, miljöteknik eller bygg- och anläggningssystem. Tredje året ägnar du åt managementkurser. Under fjärde och femte året läser du din valda examensinriktning: industriell logistik, kvalitetsutveckling, innovation och strategisk affärsutveckling eller industriell marknadsföring. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Du har goda möjligheter att utföra delar av dina studier utomlands eftersom Luleå tekniska universitet har avtal om studentutbyten med ett stort antal universitet runt om i världen, till exempel Tyskland, USA, Australien, Singapore och Hongkong.

Inriktningar

Du formar utbildningen efter vad du vill arbeta med genom att välja en teknikprofil och en examensinriktning. Programmet ger dig bred ingenjörskompetens i kombination med specialistkunskaper inom någon del av management.

Kvalitetsutveckling
handlar om praktiskt och strategiskt förbättringsarbete i företag och andra organisationer.

Industriell logistik fokuserar på operativ och strategisk utveckling av materialflödessystem.
 
Industriell marknadsföring innefattar marknadsföring och försäljning mellan företag på nationella och internationella marknader.
 
Innovation och strategisk affärsutveckling innehåller områden som innovationsledning, entreprenörskap och strategisk analys.

Var kan jag jobba?

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som projektledare, managementkonsult, produktchef, verksamhetsutvecklare, logistikchef, kvalitetsingenjör, analytiker eller strategisk inköpare. Vissa börjar sin karriär som trainee, ofta inom stora industrier, medan andra jobbar i tjänsteföretag.

Anmälan
Civilingenjör Industriell ekonomi
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80936
2020-04-15
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Frishammar

Johan Frishammar, Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491407
Erik Lovén

Erik Lovén, Universitetsadjunkt

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492402