Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Industriell ekonomi

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Teknikområdet Industriell ekonomi är ett tvärvetenskapligt område baserat på en kombination av teknik, ekonomi och management. Industriell ekonomi innefattar de vetenskaper och områden inom teknik, ekonomi och management som ligger till grund för ingenjörers förståelse och utveckling av teknikbaserade affärer och värdeskapande processer i teknikintensiva företag och organisationer. Industriell ekonomi handlar i förlängningen om att förstå hur teknik och ekonomi samverkar för att bidra till konkurrenskraftiga företag, hållbar utveckling och innovation. Civilingenjörsutbildningen inom industriell ekonomi baseras på en kombination av kunskaper från olika teknik- och samhällsvetenskaper och syftar till att utbilda ingenjörer med förmågor att formulera och lösa tekniska, sociala, och ekonomiska problem genom integration av dessa kunskaper.     På grundnivå innebär utbildningen en kombination av grundläggande kunskaper i teknik- och naturvetenskap, samt i ekonomi och management, men också grunder inom en av flera tekniska profiler. På avancerad nivå diversifieras området avseende såväl tekniska som ekonomiska tillämpningar. Integration av tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter och frågeställningar präglar kurserna på avancerad nivå. För civilingenjörsexamen från programmet Industriell ekonomi krävs totalt 300 hp. Totalt krävs minst 90 hp på avancerad nivå, varav examensarbete om 30 hp ingår.     Kurserna i programmet är fördelade på baskurser, kärnkurser, teknikprofilkurser, inriktningskurser samt ett examensarbete. Baskurser ingår i alla civilingenjörsprogram. Kärnkurser är specifika för teknikområdet Industriell ekonomi och gemensamma för alla studenter på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Teknikprofilkurser är kurser från andra närliggande teknikområden vilka syftar till att ge både grund och fördjupning inom ett utvalt område. Inriktningskurser fördelas på någon av de examensinriktningar som erbjuds inom programmet.   

För studenter antagna 2020 eller tidigare finns sju tekniska profiler att välja bland: Bygg- och anläggningssystem, Digitala system, Maskinsystem, Miljöteknik, Produktionssystem, Teknisk design - ergonomisk produktion eller Teknisk design – produktutveckling. Studenter antagna från och med 2021 väljer mellan tre tekniska profiler: Digitala system, Produktions- och produktutveckling samt Miljö- och energiteknik.     Examensinriktningarna innebär en fördjupning inom teknikområdet industriell ekonomi för vald examensinriktning. För studenter antagna 2020 eller tidigare finns fyra examensinriktningar att välja bland: Industriell logistik, Industriell marknadsföring, Innovation och strategisk affärsutveckling eller Kvalitetsutveckling.

Studenter antagna från och med 2021 väljer mellan tre examensinriktningar: Operations management, Innovation och strategisk affärsutveckling eller Hållbara industriella affärer.

Praktik under terminsuppehåll rekommenderas men är inget krav för examen. Undervisningsspråk kan vara engelska i vissa kurser eller i delar av kurser i högre årskurs. 

För att bli antagen till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Hållbara industriella affärer
  • Innovation och strategisk affärsutveckling
  • Operations management

Teknisk profil

  • Digitala system
  • Miljö- och energiteknik
  • Produktions- och produktutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Industriell logistik 7,5 Grundnivå
Ny kurs Ledarskap för ingenjörer 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Juridik för ingenjörer 7,5 Grundnivå
Ny kurs Industriell försäljning och inköp 7,5 Avancerad nivå
Ny kurs Tillämpad dataanalys för ingenjörer 7,5 Grundnivå
Ny kurs Industriell marknadsföring 7,5 Grundnivå
E0009N Industriell organisation 7,5 Grundnivå
E7005N Innovationsledning 7,5 Avancerad nivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs 7,5 Grundnivå
K0019N Operations management och strategi 7,5 Grundnivå
L0010N Hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
M7012N Vetenskaplig metod T 7,5 Avancerad nivå
R0028N Industriell ekonomistyrning och finansiering 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 75 Högskolepoäng

Kurser inom teknisk profil 30 Högskolepoäng