Obligatoriska kurser
Civilingenjör Industriell ekonomi

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Teknikområdet Industriell ekonomi kännetecknas av en tvärvetenskaplig kompetens baserad på en kombination av teknik, ekonomi och management. Yrkesrollen för en civilingenjör i industriell ekonomi handlar ofta om att arbeta med ledning, planering, utveckling, produktion, försäljning och/eller leverans i företag eller andra teknikorienterade organisationer. För civilingenjörsexamen från programmet Industriell ekonomi krävs totalt 300 hp. Dessa är fördelade på baskurser som ingår i alla civilingenjörsprogram, kärnkurser för teknikområdet som är gemensamma för alla studenter på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, teknikprofilkurser för vald teknikprofil (det finns för närvarande sju valbara teknikprofiler), inriktningskurser (det finns för närvarande fyra valbara examensinriktningar), valfria kurser och ett avslutande examensarbete. Totalt krävs minst 90 hp på avancerad nivå, varav examensarbete om 30 hp ingår.

De tekniska profilerna syftar till att redan tidigt i utbildningen ge studenterna yrkeslivsanknytning och förankring inom en viss bransch. De tekniska profiler studenterna kan välja bland är Digitala system, Maskinsystem, Produktionssystem, Bygg- och anläggningssystem, Miljöteknik, Teknisk design - ergonomisk produktion samt Teknisk design - produktutveckling. För att erhålla viss examensinriktning krävs kurser enligt krav för respektive examensinriktning samt examensarbete på avancerad nivå inom inriktningen. Programmets inriktningar innebär fördjupning av management och metodik inom något av områdena Industriell logistik, Industriell marknadsföring, Kvalitetsutveckling respektive Innovation och strategisk affärsutveckling. 

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Praktik under terminsuppehåll rekommenderas men är inget krav för examen.    Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

 • Industriell logistik
 • Industriell marknadsföring
 • Innovation och strategisk affärsutveckling
 • Kvalitetsutveckling

Teknisk profil

 • Profil: Bygg- och anläggningssystem
 • Profil: Digitala system
 • Profil: Maskinsystem
 • Profil: Miljöteknik
 • Profil: Produktionssystem
 • Profil: Teknisk design - ergonomisk produktion
 • Profil: Teknisk design - produktutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 135 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0006N Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 Grundnivå
E7005N Innovationsledning 7,5 Avancerad nivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet 15,0 Grundnivå
K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs 7,5 Grundnivå
K7004N Kundfokuserad produktutveckling 7,5 Avancerad nivå
L0010N Hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
M0004N Marknadsföring, grundkurs 7,5 Grundnivå
M0014N Internationell marknadsföring 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
M7012N Vetenskaplig metod T 7,5 Avancerad nivå
M7020N Industriella marknader och nätverk 7,5 Avancerad nivå
O7014N Avancerad projektledning 7,5 Avancerad nivå
R0001N Ekonomistyrning 7,5 Grundnivå
T0002N Logistik 1 7,5 Grundnivå
T0008N Operations Management 7,5 Grundnivå
T7005N Operationsanalys 7,5 Avancerad nivå

Kärnkurs, beroende på teknisk profil: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 67 Högskolepoäng

Kurser inom teknisk profil