Hoppa till innehållet

Kemi- och bioprocessteknik

Inriktningen syftar till att ge grundkompetens inom kemi- och bioprocessteknik, för att därigenom kunna delta i utvecklingen av nya miljövänliga och hållbara processer.

Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biodrivmedel och nedbrytbara material. Efterfrågan på kompetens inom områden som elektrokemi är också snabbt ökande genom behovet av bland annat batteriutveckling.

Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får då också kontakt med vår framstående forskning. Inriktningens kurser behandlar också traditionella kemitekniska processer som katalys och papperstillverkning. Kemi- och processindustri, konsult-, forsknings- och utvecklingsföretag är stora arbetsgivare.