Hoppa till innehållet
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

Kemi- och bioprocessteknik

Du lär dig hur modern kemiteknisk industri fungerar och hur miljöteknik kan användas och förbättras för att utveckla hållbara processer.

Bioprocessteknik är ett snabbt växande område för framställning av olika värdefulla produkter ur biomassa och andra organiska material, du får även lära dig grunderna för klassisk papper- och pappersmassatillverkning. Med denna inriktning får du också använda våra moderna laboratorier och får en god inblick i vår framstående forskning.

Matilda Sirén Ernström
Hållbarhetspris

Priset får Matilda för sitt examensarbete där hon tittat på hur ren fosfor, som kan användas som mineralgödsel, är en begränsad naturresurs.

Edeskär-Antzutkin-LTU
De vill lösa 30-årig gåta om kall asfalt

Nu vill ett forskarteam på Luleå tekniska universitet lösa en 30-årig forskargåta.