Hoppa till innehållet

Mineralteknik och metallurgi

Utvecklingen av avancerade elektronikprodukter och elbilar kräver mineral och metaller, ett annat område under snabb utveckling är fossilfri ståltillverkning.

Behovet av nytänkande ingenjörer med process- och kemikunskaper som kan driva och utveckla produkter och processer för framtiden är därför stort. I inriktningen där teori varvas med projektarbete och praktik får du de verktyg som du behöver för att kunna delta och leda detta arbete.

Som ingenjör inom det här området jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Inriktningen har en internationell prägel genom samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen. Du får en bred bas för arbete inom bland annat metallurgi-, mineral-, gruv- och återvinningsindustrin.

Free Stockphoto - Pexels
I media: Mot en klimatvänligare stålindustri

Stålindustrin i Sverige släpper ut störst mängd koldioxid av landets alla industrier.