Hoppa till innehållet
Mineralteknik och metallurgi

Mineralteknik och metallurgi

Mineral- och metallutvinning handlar i allt större utsträckning om utveckling och design av hållbara processer.

Här ingår till exempel återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning.

Mineralteknik och metallurgi

Inriktningen som är unik i Sverige har en internationell prägel genom vårt samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen. Utbildningen ger dig en bred bas för arbete med återvinning, nyframställning eller produktanpassning av mineral och metaller.

Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning

Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning

Separation av låga halter värdefulla mineral från gruvavfall med mijövänliga kemikalier

Gold - Creative Commons

Studentprojekt inom metallurgi

Studenter redovisade två olika projekt inom metallurgi för en grönare hållbar stålindustri. Ibland kan experiment vara vägen till nya kunskaper och innovationer.

Foto: R Renberg