Hoppa till innehållet
Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning

Publicerad: 12 december 2018

Den malmbaserade stålindustrin genererar stora mängder koldioxid och restprodukter. Det är lockande att tänka att vi därmed ska sluta producera stål från järnmalm och endast använda stålskrot för produktionen.

– Detta är dock inte möjligt eftersom efterfrågan på stål överstiger tillgängligheten på stålskrot. Vidare kräver vissa stålkvaliteter att järnmalm används för att få så låga halter av föroreningar som möjligt i stålet, säger Anton Andersson, doktorand inom processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.

Miljöarbetet inom stålindustrin har kommit väldigt långt men vi som forskare och ingenjörer har fortfarande en stor och spännande utmaning framför oss: vi måste se till att den malmbaserade stålindustrin släpper ut så lite koldioxid som möjligt samtidigt som vi hittar användning för de restprodukter som genereras. Ett tillvägagångssätt att bemöta båda dessa aspekter är att återvinna restprodukter som innehåller både järn och kol tillbaka till processen. I processen kommer järnet från restprodukterna att minska behovet av järnmalm medan kolet kommer minska behovet av fossilt kol.

I forskningsprojektet Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning, finansierat av Energimyndigheten, studerades återvinning av denna typ av restprodukter. Störst fokus låg på ett slam som i dagsläget deponeras. Ungefär 20 000 ton av detta slam deponeras varje år i Sverige trots att slammet främst innehåller järn och kol. Den första utmaningen vi tog oss an var att förbehandla slammet för att ta bort grundämnen som är skadliga för processen.

– I detta arbete tog vi hjälp av våra studenter från Hållbar Process- och Kemiteknik som under projektarbeten undersökte om de med hjälp av syralakning kunde lösa ut dessa skadliga ämnen. När vi lyckats upparbeta slammet undersökte vi om det gick att återvinna till processen. Detta arbete utförde vi i labb-, pilot- och industriskala. Även i detta arbete har vi tagit hjälp av studenterna som inom deras projektarbeten av fått undersöka om det upparbetade slammet var lämpligt att återvinna via valda processvägar, säger Anton Andersson.

Projektet var lyckat och vi visade att slammet går att upparbeta och återvinna till de malmbaserade stålverken.

Anton Andersson

Andersson, Anton - Biträdande universitetslektor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493409