Hoppa till innehållet

Studentprojekt inom metallurgi

Publicerad: 18 januari 2016

Studenter redovisade två olika projekt inom metallurgi för en grönare hållbar stålindustri. Ibland kan experiment vara vägen till nya kunskaper och innovationer.

Studenterna Paulina Koskenniemi och Astrid Mata hade undersökt hur tillförseln av en ökad mängd biomassa kan påverkar masugnsprocessen. Kan koks bytas ut mot biomassa kan produktionen bli mer miljövänlig. Resultaten från studenternas experiment visade att biomassa kan användas för att ersätta koks till viss del i masugnen.

–  Biomassan måste förbehandlas och det gör den lite för dyr för att använda i dagsläget. Men förr eller senare måste kokset ersättas, säger Andreas Lennartsson, Forskningsassistent inom Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.

200 tusen ton slam

–  En restprodukt från stålproduktion är det slam som bildas i gasreningen från masugnar. Detta slam innehåller höga halter av järn och zink. Den höga halten zink gör att slammet inte kan återcirkuleras till masugnen, säger Andreas Lennartsson.

Studenterna Daniel Söderström och Gabriel Luzendu hade på experimentell väg försökt separera zink från slammet. Resultaten visar att det finns en potential till att separera zink från slammet och på så sätt återcirkulera den järnrika delen tillbaka till processen.

–  200 tusen ton slam ligger idag på deponi vilket är en stor utmaning och en potentiellt lönsam affär för den som hittar ett kommersiellt användningsområde för slammet, avslutar Andreas Lennartsson.

Andreas Lennartsson

Lennartsson, Andreas - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492379