Hoppa till innehållet
Anton Andersson
Anton Andersson

Anton Andersson

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anton.andersson@ltu.se
0920-493409
T1353 Luleå

Forskning

Jag har en forkartjänst som postdok inom processmetallurgi. I denna ingår bland annat utveckling av det experimentella arbetet inom vårt forskningsområde. Mer specifikt omfattas tjänsten av jämviktsdata och rheometermätningar.

Undervisning

Jag undervisar inom kursen högtemperaturprocesser där jag lär ut mass- och värmebalanser, termodynamiska diagram samt lösningars termodynamik. Jag är även involverad i Högtemperaturprocesser där jag undervisar i fasdiagrammomentet av kursen. Vidare är jag inblandad i diverse studentprojekt, studentlaborationer samt handleder examensarbeten.

Utbildning

Jag disputerade under hösten 2019 inom forskningsämnet processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet. Jag tog min civilingenjörsexamen inom industriell miljö- och processteknik med avslutning mot mineralteknik och metallurgi vid Luleå tekniska universitet år 2014.

 

LinkedIN

Google Scholar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Minimizing Chromium Leaching from Low-Alloy Electric Arc Furnace (EAF) Slag by Adjusting the Basicity and Cooling Rate to Control Brownmillerite Formation (2020)

Strandkvist. I, Pålsson. K, Andersson. A, Olofsson. J, Lennartsson. A, Samuelsson. C, et al.
Applied Sciences, Vol. 10, nr. 1, s. 35-50
Artikel i tidskrift

The Quantitative Effect of Blast Furnace Slag Composition and Temperature on the Kinetics of Potassium Evaporation (2020)

Andersson. A, Ahmed. H, Sundqvist Ökvist. L, Björkman. B
Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, Vol. 51, nr. 6, s. 2711-2723
Artikel i tidskrift

Characterization and evaluation of the pozzolanic activity of granulated copper slag modified with CaO (2019)

Feng. Y, Yang. Q, Chen. Q, Kero. J, Andersson. A, Ahmed. H, et al.
Journal of Cleaner Production, Vol. 232, s. 1112-1120
Artikel i tidskrift

Recycling of Blast Furnace Sludge to the Blast Furnace via Cold-Bonded Briquettes (2019)

Evaluation of Feasibility and Influence on Operation
Andersson. A, Gullberg. A, Kullerstedt. A, Wedholm. A, Wikström. J, Ahmed. H, et al.
ISIJ International, Vol. 59, nr. 10, s. 1786-1795