Andreas Lennartsson
Andreas Lennartsson

Andreas Lennartsson

Biträdande universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
andreas.lennartsson@ltu.se
0920-492379
F1326 Luleå

Forskning

Mitt forskningsområde är inom basmetallernas metallurgi med fokus på processmodellering och fördelning av element. Det övergripande målet med min forskning är att finna kloka processvägar för varierande råmaterial vid utvinning av basmetaller.  Mitt angreppssätt är att använda processmodellering som basers på termodynamik tillsammans med karakterisering av material samt experimentellt arbete.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Processmetallurgi som ges på avancerad nivå. I samma kurs är jag även lärare inom basmetallernas metallurgi. Jag undervisar även inom kursen Högtemperaturprocesser där jag lär ut mass- och värmebalanser, termodynamiska diagram samt lösningars termodynamik. Jag är även inblandad i handledning av studentprojekt och examensarbeten.  

Utbildning

I oktober 2015 erhöll jag min doktorsexamen från Luleå tekniska universitet med min avhandling ”Kloka processvägar för varierande råmaterial vid utvinning av basmetaller”. Jag tog min civilingenjörsexamen inom kemiteknik med inriktning mot biokemisk och kemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet år 2005

Publikationer

Artikel i tidskrift

Minimizing Chromium Leaching from Low-Alloy Electric Arc Furnace (EAF) Slag by Adjusting the Basicity and Cooling Rate to Control Brownmillerite Formation (2020)

Strandkvist. I, Pålsson. K, Andersson. A, Olofsson. J, Lennartsson. A, Samuelsson. C, et al.
Applied Sciences, Vol. 10, nr. 1, s. 35-50
Konferensbidrag

A dialogue about teaching and learning metallurgy in Finland and Sweden (2019)

Heikkinen. E, Lennartsson. A
Paper presented at : PedaForum 2019, 5-6 June 2019, Helsinki, Finland
Artikel i tidskrift

Evaluating the potential of plastic-containing materials as alternative reducing agents (2019)

Lotfian. S, Vikström. T, Lennartsson. A, Björkman. B, Ahmed. H, Samuelsson. C
Canadian metallurgical quarterly, Vol. 58, nr. 4, s. 389-399
Artikel i tidskrift

Plastic-containing materials as alternative reductants for base metal production (2019)

Lotfian. S, Vikström. T, Lennartsson. A, Björkman. B, Ahmed. H, Samuelsson. C
Canadian metallurgical quarterly, Vol. 58, nr. 2, s. 164-176
Artikel i tidskrift

Sustainable Management of the Plastic-Rich Fraction of WEEE by Utilization as a Reducing Agent in Metallurgical Processes (2019)

Lotfian. S, Lennartsson. A, Jokilaakso. A
Applied Sciences, Vol. 9, nr. 20