Här berättar Oscar Forsberg och Marcus Wanhatalo om sin vardag som studenter.